Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

SportH Creating original synergies between phisycal activity and cultural heritage

« wróć

Nr projektu: 603012-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SSCP

Program: Erasmus + Sport, współpraca w ramach małego partnerstwa

Koordynator: Polisportiva Antroposport A.S.D.  (Włochy)

Czas trwania: 01.01.2019-31.12.2021

strona projektu: www.sportheritage.eu

 

Projekt ma na celu identyfikację i wymianę dobrych praktyk, rozwój umiejętności w sporcie i poprzez sport, w oparciu o wzajemne oddziaływanie i interakcje między aktywnością fizyczną, a dziedzictwem kulturowym danego miejsca.

Chcemy przyciągnąć uczestników w każdym wieku, szczególnie tych spośród zwykle nieaktywnych grup. Podstawową ideą jest uczynienie aktywności fizycznej zabawą, czymś co będzie kojarzyć się z przyjemnością i dodatkową dawką energii. Proponowane działania mają na celu stymulowanie, zwiększanie zainteresowania i motywacji uczestników, maksymalizowanie ich chęci angażowania się. Dziedzictwo kulturowe ma być w tym przypadku „dźwignią” i siłą napędową w drodze do celu.

Wdrażanie tych strategii wymaga rozwoju nowych umiejętności w obrębie personelu organizacji społecznych, jak również personelu wszystkich organizacji i organów publicznych odpowiedzialnych za sport, mając na celu:

 

Co w tym celu robimy?

- odkrywamy i określamy dobre praktyki oparte na kreatywnych interakcjach między sportem a dziedzictwem kulturowym jako czynnikiem napędzającym i zachęcającym więcej osób do praktykowania aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie;

- zachęcamy do nabywania dobrych praktyk wśród naszych pracowników oraz pracowników instytucji partnerskich;

- wzmacniamy potencjał organizacji partnerskich w zakresie aktualizacji i odnawiania ich wartości i strategii organizacyjnych, a także ich wpływu na społeczności lokalne;

- zwiększamy możliwości organizacji partnerskich i ich personelu w zakresie promowania  wartości sportowych i lokalnego dziedzictwa kulturowego celem wywołania nowej pozytywnej dynamiki społeczno-gospodarczej;

- promowanie innowacyjnych synergii między dziedziną sportu a dziedzinami kształcenia i szkolenia.

 

Do kogo adresujemy nasz projekt?

- pracownicy instytucji partnerskich

- społeczność lokalna

- lokalni aktywiści sportowi

 

Z kim współpracujemy?

- Polisportiva Antroposport A.S.D.  (Włochy)

- Trail Running Croatia (Chorwacja)

- Municipality of Fyli (Grecja)

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

created by: Strony Internetowe Łódź