Gospodarka przestrzenna

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Psychologia

więcej

Prawo

więcej
Kryminologia
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej
Przeniesienie z innej uczelni
więcej

SportH Creating original synergies between phisycal activity and cultural heritage

« wróć

Nr projektu: 603012-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SSCP

Program: Erasmus + Sport, współpraca w ramach małego partnerstwa

Koordynator: Polisportiva Antroposport A.S.D.  (Włochy)

Czas trwania: 01.01.2019-31.12.2021

strona projektu: www.sportheritage.eu

 

Projekt ma na celu identyfikację i wymianę dobrych praktyk, rozwój umiejętności w sporcie i poprzez sport, w oparciu o wzajemne oddziaływanie i interakcje między aktywnością fizyczną, a dziedzictwem kulturowym danego miejsca.

Chcemy przyciągnąć uczestników w każdym wieku, szczególnie tych spośród zwykle nieaktywnych grup. Podstawową ideą jest uczynienie aktywności fizycznej zabawą, czymś co będzie kojarzyć się z przyjemnością i dodatkową dawką energii. Proponowane działania mają na celu stymulowanie, zwiększanie zainteresowania i motywacji uczestników, maksymalizowanie ich chęci angażowania się. Dziedzictwo kulturowe ma być w tym przypadku „dźwignią” i siłą napędową w drodze do celu.

Wdrażanie tych strategii wymaga rozwoju nowych umiejętności w obrębie personelu organizacji społecznych, jak również personelu wszystkich organizacji i organów publicznych odpowiedzialnych za sport, mając na celu:

 

Co w tym celu robimy?

- odkrywamy i określamy dobre praktyki oparte na kreatywnych interakcjach między sportem a dziedzictwem kulturowym jako czynnikiem napędzającym i zachęcającym więcej osób do praktykowania aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie;

- zachęcamy do nabywania dobrych praktyk wśród naszych pracowników oraz pracowników instytucji partnerskich;

- wzmacniamy potencjał organizacji partnerskich w zakresie aktualizacji i odnawiania ich wartości i strategii organizacyjnych, a także ich wpływu na społeczności lokalne;

- zwiększamy możliwości organizacji partnerskich i ich personelu w zakresie promowania  wartości sportowych i lokalnego dziedzictwa kulturowego celem wywołania nowej pozytywnej dynamiki społeczno-gospodarczej;

- promowanie innowacyjnych synergii między dziedziną sportu a dziedzinami kształcenia i szkolenia.

 

Do kogo adresujemy nasz projekt?

- pracownicy instytucji partnerskich

- społeczność lokalna

- lokalni aktywiści sportowi

 

Z kim współpracujemy?

- Polisportiva Antroposport A.S.D.  (Włochy)

- Trail Running Croatia (Chorwacja)

- Municipality of Fyli (Grecja)

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

created by: Strony Internetowe Łódź