Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Science in Life

« wróć

Tytuł projektu: Science in Life

Numer projektu: 2021-1-IT02-KA210-SCH-000031456

Program: Erasmus+ –Współpraca na małą skaę na rzecz edukacji szkolnej

Koordynator: IC Pontassieve (Włochy)

Czas trwania: 16.01.2022– 15.01.2024

 

Opis:

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zmiany postrzegania, przez uczniów, matematyki i przedmiotów ścisłych w szkołach, z kłopotliwego obowiązku, na rzecz uniwersalnego i użytecznego narzędzia, pomocnego w życiu codziennym. Wielu uczniów odczuwa dyskomfort związany z brakiem kompetencji matematycznych, ale nie potrafi znaleźć motywacji i celu do poprawy tego stanu. Ukazanie związku pomiędzy pozornie niepowiązanymi matematycznymi problemami a ich codziennymi trudnościami szkolnymi, stwarza okazję do zmiany sposobu myślenia o roli przedmiotów szkolnych w procesie edukacji. Matematyczny punkt widzenia pozwala zmieniać świat, jest motorem postępu i podstawą nowoczesnego życia. Świadomość, że sytuacje życiowe można rozwiązywać takimi samymi metodami jak zadania matematyczne, stanowić może fundamentalną zmianę i element mobilizacyjny wpływający na gotowość do podjęcia wyzwania i rozwijania znajomości i umiejętności szeroko rozumianych nauk ścisłych. Projekt eksploruje podejście do nauczania z wykorzystaniem metodologii STEM, czyli zintegrowanej nauki przedmiotów ścisłych poprzez wykorzystanie eksperymentów i nauczania przez doświadczanie oraz metody CLIL.

  

Cele projektu:

 • Uświadomienie uczniom znaczenia matematyki, technologii i nauk ścisłych w sytuacjach życiowych oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy do rozwiązywania problemów;
 • Przekazanie nauczycielom wiedzy na temat metody CLIL jako efektywnego sposobu łączenia zwiększania kompetencji językowych i nauczania przedmiotowego;
 • Popularyzacja wykorzystania metodologii STEM wśród nauczycieli;
 • Poprawa zdolności komunikacyjnych uczniów i nauczycieli, oraz efektywnego wykorzystania znajomości języka obcego;
 • Rozwój umiejętności efektywnej współpracy w grupach uczniów biorących udział w projekcie;
 • Uświadomienie uczestnikom konieczności podejmowania działań edukacyjnych wykorzystujących naukę i technologię do zmniejszania śladu węglowego.

 Planowane działania w ramach projektu:

 • Przeprowadzenie seminariów oraz warsztatów, na których zostanie przekazana uczestniczącym w projekcie nauczycielom wiedza  na temat metodologii CLIL oraz programu nauczania opartego na STEM.
 • Realizacja warsztatów z udziałem uczniów w grupach międzynarodowych, którzy w będą realizować zadania w formie eksperymentów i badań naukowych.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedmiotowych uwzględniających specyficzne potrzeby ich poszczególnych obszarów nauczania.

Organizacja zajęć sportowych prowadzących do wzmocnienia więzi pomiędzy uczestniczącymi w projekcie uczniami i doskonalenia umiejętności efektywnej współpracy

 

Instytucje partnerskie w projekcie:

 • IC Pontassieve (Włochy)
 • Karatay Belediyesi Imam Hatip Ortaokulu (Turcja)
 • Liceul Teoretic "Emil Racovita (Rumunia)
 • AGIFODENT - Asociacion Granadina para la informacion, formacion y desarrollo de las nuevas tecnologias (Hiszpania)
 • Wyższa Szkoła Biznesu I Nauk o Zdrowiu (Polska)

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.wisniewski@wsbinoz.pl

 

created by: Strony Internetowe Łódź