Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

R.I.S.ToVET

« wróć

Projekt realizowany we współpracy z Łódzką Organizacją Turystyczną

Nazwa projektu: R.I.S.ToVET Rural Innovative sustainable tourism
Numer projektu: 2019 -1-PL01-KA202-065682
Program:
 Erasmus+ Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego
Koordynator: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Czas trwania projektu: 01.11.2019 – 31.07.2022
www: ristovet.ceipes.org

 

 

Opis: 

Podstawowe działania projektu skierowane są na istniejącą lukę pomiędzy współczesnym rynkiem turystycznym a istniejącymi programami szkolenia w zakresie turystyki. Edukacja formalna często nie daje rady sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nią ciągle zmieniający się zakres potrzeb klientów. Nie radzi sobie ona również najczęściej z włączeniem innowacyjnych praktyk do programu nauczania. W tym znaczeniu program, który powstanie w czasie trwania projektu będzie uzupełnieniem w stosunku do istniejących już form nauczania w tym obszarze i będzie w stanie wzmocnić kompetencje niezbędne na współczesnym rynku usług turystycznych.

Innowacyjne formy współczesnej turystyki skupiają się w znacznej mierze na formach cyfrowych, zrównoważonym sposobie podejmowania gości, a także na promowaniu lokalnych tożsamości. Cyfrowa edukacja staje się więc podstawą. Dlatego też opracowane w projekcie ścieżki szkoleniowe będą miały formę platformy e-learningowej. Jej powstanie poprzedzi szczegółowa analiza wielu funkcjonujących już małych lecz innowacyjnych biznesów turystycznych.

 

Cele projektu: 

  • identyfikacja luki w kształceniu przyszłych specjalistów w obszarze turystyki w stosunku do oczekiwań i potrzeb rynku nowych usług turystycznych opartych na rozwiązaniach cyfrowych, poszukiwaniu lokalnych kolorytów oraz rozwiązań zrównoważonych w aspekcie środowiskowym
  • dostarczenie nowego, innowacyjnego modelu szkolenia zawodowego w obszarze turystyki ukierunkowanego na wyżej wymienione potrzeby
  • stworzenie materiałów szkoleniowych dostępnych online w postaci platformy e-learningowej oraz webinarów

 

Partnerzy projektu:

- CEIPES (Włochy)
- Co.Net Sicilia APS (Włochy)
- Ergasia Ekpedeftiki S.A. (Grecja)
- ViaVia Tourism Academy (Belgia)
- ILI Friedrich Alexander Universitaet Erlangen Nuernberg (Niemcy)

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: project@medyk.edu.pl

  

created by: Strony Internetowe Łódź