Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

PsychONskills

« wróć

Tytuł projektu:  PsychONskills - Enhance the nursing sector with skills in clinical Psycho-Oncology

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA202-081648

Program:  Erasmus + partnerstwo strategiczne w obszarze edukacji zawodowej i szkolenia
Koordynator:  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Czas trwania projektu: 02.11.2020 – 01.11.2022

 

Opis:

Biorąc pod uwagę statystyki epidemiologiczne dotyczące chorób nowotworowych, należy przypuszczać, że zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych specjalistów znacznie wzrośnie w przyszłości. W Unii Europejskiej pracownicy służby zdrowia zaangażowani w opiekę nad pacjentami chorymi na raka reprezentują szeroki zakres zawodów i specjalności; są to: lekarze, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci i inni odpowiednio wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia. Wymagania wobec każdej z tych grup, w tym pielęgniarek, sukcesywnie rosną. Obecnie są to licencjonowani niezależni praktycy, którzy zdobyli wykształcenie na poziomie licencjackim lub magisterskim (EQF 6 i 7).

 

Projekt PsychONskills ma na celu wypełnienie luki między tradycyjnym podejściem edukacyjnym do pielęgniarstwa specjalności onkologicznej a obecnymi wymaganiami w obszarze umiejętności cyfrowych dzięki edukacji i szkoleniom w zakresie ICT, a także unowocześnienie świadczonych usług poprzez zaprojektowanie nowego, zorientowanego na rynek programu nauczania, oferującego szkolenie z zakresu kompetencji miękkich i umiejętności psychologicznych potrzebnych w pracy z grupą pacjentów chorych na raka i ich rodzinami. Umiejętności horyzontalne i kluczowe kompetencje, takie jak: komunikacja interpersonalna odgrywają ważną rolę w terapii pacjentów onkologicznych.

 

Cele projektu:

Dostarczenie unowocześnionego zestawu kompetencji w zakresie ICT i umiejętności cyfrowych, które są potrzebne, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowanych specjalistów opieki medycznej.

Wzmocnienie kompetencji miękkich pracowników opieki onkologicznej, poprawa ich zdolności komunikacyjnych i opieki psychologicznej nad pacjentami.

Określenie profilu zawodowego pielęgniarek ułatwiający przejście od świadczenia nierejestrowanych usług pielęgniarskich do systemu formalnego.

Zwiększenie szans na zatrudnienie i powstrzymanie pracy nierejestrowanej poprzez oficjalne uznane szkolenia.

 

Rezultaty pracy intelektualnej:

IO 1 - Analiza potrzeb oraz opracowanie wspólnego profilu zawodowego dla pielęgniarek zajmujących się opieką nad pacjentami onkologicznymi.

IO 2 - Projektowanie materiałów szkoleniowych opartych na kompetencjach dla pielęgniarek zajmujących się pacjentami onkologicznymi, koncentrujących się na umiejętnościach ICT i psychoonkologii klinicznej (z wykorzystaniem metodologii DACUM).

IO 3 - Testy pilotażowe - Zapewnienie jakości oraz dostarczenie wytycznych dotyczących przyszłych szkoleń.

IO 4 - Zaangażowanie ośrodków onkologicznych i zwiększanie świadomości w obszarach tematycznych projektu

 

Planowany wpływ projektu:

Spodziewane wyniki w trakcie i po zakończeniu Projektu obejmują:

 • Lepsze zrozumienie nowych potrzeb sektorowych oraz wypracowanie wspólnej polityki w celu ograniczenia zjawiska pracy nierejestrowanej.
 • Identyfikacja potrzeb zawodowych w sektorze pielęgniarskim.
 • Indywidualna analiza potrzeb w zakresie umiejętności cyfrowych w zawodzie pielęgniarskim.
 • Opracowanie zarysu modułów szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii DACUM oraz warsztatów projektowych na poziomie krajowym.
 • Certyfikacja pielęgniarek w badanym obszarze - ICT oraz umiejętności psychoonkologicznych we wszystkich krajach uczestniczących.
 • Dalsza współpraca między partnerami Projektu oraz pracownikami służby zdrowia, a także innymi interesariuszami, do których dotrzemy poprzez nasze wydarzenia informacyjne.

Dodatkowo, poprzez realizację planu Projektu, zamierzamy wzmocnić wymianę wiedzy i praktyki między instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi a rynkiem pracy, dzięki zaprojektowaniu i wdrożeniu wspólnej struktury zarządzania projektami oraz wdrożeniu działań przewidzianych na każdym etapie realizacji. Wszystkie wyniki będą uwzględniać kwestie międzykulturowe i będą dostępne w języku angielskim, polskim, greckim, rumuńskim, niemieckim i chorwackim.

 

Adresaci projektu:

 • Pielęgniarze i pielęgniarki specjalizujący się w opiece nad pacjentami chorymi na raka, dzięki dostosowaniu programów nauczania, który ma zapewnić im umiejętności potrzebne w zawodzie.
 • Pacjenci onkologiczny i ich rodziny, dzięki wysokiej jakości usługom, jakie otrzymają od wysoko wyszkolonych, certyfikowanych specjalistów.
 • Instytucje specjalizujące się w leczeniu raka, dzięki dostępowi do świeżej puli dobrze wyszkolonych kandydatów z zestawem umiejętności odpowiadających im potrzebom.
 • Władze państwowe i regionalne, poprzez doskonalenie usług dla ich obywateli, szkolenia kadry i rozwój podejścia opartego na ICT z możliwością wykorzystania w innych sektorach.

 

Rola WSBINoZ w projekcie:

WSBiNoZ posiada duże doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych. W projekcie PsychONskills pełni rolę koordynatora, odpowiedzialnego za czuwanie and prawidłową realizacją jego założeń, wdrażanie planu działań oraz weryfikację jakościową uzyskiwanych wyników.

 

Partnerzy projektu:

 • Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) - Croatian Nursing Council (Chorwacja)
 • Hellenic Regulatory Body of Nurses - HRBoN (Grecja)
 • Zewelepe Consultans Limited - Zewelepe (Cypr)
 • BK Consult GbR – BKC (Niemcy)
 • Athens Metropolitan College – AMC (Grecja)
 • Asociatia petru Servici Si Comunicare in Oncologie - APSCO (Rumunia)

 

Kontakt:

Kontakt do koordynatora projektu: m.sujka@medyk.edu.pl 

created by: Strony Internetowe Łódź