Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

PRISM

« wróć

Tytuł projektu:  A VET toolkit PRomoting digitization in the agriculture Industry for Sustainable farMing

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA202-081518

Program:  Erasmus + partnerstwo strategiczne w obszarze edukacji zawodowej i szkolenia

Koordynator:  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Czas trwania projektu: 01.10.2020 – 30.09.2022

Strona www: prism-euproject.eu

Facebook: www.facebook.com/PrismProjectEu

Instagram: www.instagram.com/prism_projecteuOpis:


W 2015 roku Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zobowiązała się do wyeliminowania głodu, osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania ludzkości oraz promowania zrównoważonego rolnictwa (2. cel zrównoważonego rozwoju - 2nd SDG), co jest ambitnym celem, ponieważ około 800 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu - do 2050 r. - będzie produkować 70% więcej żywności.
Niestety, obecnie rzeczywistość jest taka, że ​​udział rolnictwa w globalnym PKB skurczył się do zaledwie 3%, nasilając problem głodu i niedoboru żywności, ponieważ wprowadzono bardzo niewiele innowacji i postępów technologicznych w tym sektorze, aby umożliwić wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska rolnictwo w ramach rolnictwa 4.0.
Wszystkie kraje partnerskie borykają się z problemami związanymi z rolnictwem, a rolnicy borykają się z wyzwaniami związanymi zabezpieczaniem żywności, zmianami klimatycznymi, niedoborem zasobów naturalnych i nie tylko.
Mimo że Wspólna Polityka Rolna (WPR) Europy podjęła w 2013 r. próbę przeprojektowania i modernizacji sektora, aby doprowadzić do daleko idących zmian w celu wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu produkcji żywności, rolnictwo i działalność rolnicza nadal funkcjonują w „tradycyjny” sposób bez podążania za postępami rolnictwa 4.0.
Mając to wszystko na uwadze, wierzymy, że nasz projekt PRISM jako współpraca między 7 instytucjami partnerskimi (2 z Polski, Włoch, Malty, Północnej Macedonii, Grecji i Cypru) przyczyni się do rozwoju Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla VET. trenerów, aby sprostać długoterminowym potrzebom rolników w zakresie edukacji, w kierunku innowacyjności i modernizacji rolnictwa w ramach rolnictwa 4.0, aby z czasem zapewnić im środki do życia w ich sektorze.
Celem projektu jest międzynarodowa synergia między tymi 7 europejskimi organizacjami, które mają taką samą potrzebę - POMOC TRENEROM VET W ZDEFINIOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO SEKTORA, W OPARCIU O ROLNICTWO 4.0, POPRZEZ OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE.


Cele projektu:

1. Zaprojektować innowacyjne treści szkoleniowe i metodologie ukierunkowane specjalnie do promowania rolnictwa, w oparciu o zmiany wywołane postępami dokonanymi przez rolnictwo 4.0 i sposób, w jaki mogą być one wdrażane na równi przez wszystkich.

2. Zwiększenie rozwoju zawodowego trenerów VET każdego kraju partnerskiego i innych odpowiednich interesariuszy pracujących w ośrodkach szkoleniowych i instytucjach publicznych, w rolnictwie 4.0, aby skutecznie wspierać rolników w redefiniowaniu zrównoważonego sektora w rolnictwie.

3. Zaprojektować otwarte zasoby edukacyjne dla rolnictwa 4.0, aby pokierować trenerami, wykorzystując wyniki projektu. Platforma e-learningowa zostanie specjalnie opracowana, aby działać jako zestaw narzędzi dla trenerów VET, aby przynosić korzyści w nauczaniu rolników poprzez oferowanie możliwości szkolenia online.


Rola WSBINoZ w projekcie:


będzie kierować zarządzaniem projektem i zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich działaniach projektowych w celu wspierania wszystkich partnerów projektu przez cały czas trwania projektu


Partnerzy projektu:

Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z celami i zadaniami projektu oraz w zakresie wiedzy fachowej wymaganej do pomyślnej realizacji zaplanowanych działań.
Każdy partner reprezentuje różne konteksty terytorialne i kulturowe, a także różne dziedziny wiedzy. Obejmują one szeroki zakres wymaganych kompetencji, takich jak doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi w środowisku wielokulturowym, prowadzeniu badań, profesjonalistów i edukacji dorosłych, opracowywanie seminariów szkoleniowych dla trenerów, edukatorów, mentorów, a także umiejętności potrzebne do budowania opinii publicznej i mediów. relacje i seminaria dotyczące technologii cyfrowych, a następnie skuteczna realizacja licznych działań upowszechniających.

1. MALTA  - MECB LTD 
http://www.mecb.com.mt
poprowadzi IO1 „PRISM Beginners’ Guide to Agriculture 4.0 ”, jak również drugie międzynarodowe spotkanie.

2. WŁOCHY - INSTITUTO SUPERIORE MINUTOLI 
https://www.istitutosuperioreminutoli.edu.it
poprowadzi krótkie szkolenie C2 dla rolników i zorganizuje trzecie międzynarodowe spotkanie.

3. MACEDONIA - FONDACIJA AGRO CENTAR ZA EDUKACIJA FACE
http://ace.org.mk/
będzie kierować programem IO3 „PRISM VET Curriculum for Agriculture 4.0” i będzie odpowiedzialny za organizację końcowego międzynarodowego spotkania w ramach projektu.

4. CYPR - STANDO LTD
https://www.standoutedu.com/
będzie odpowiedzialny za opracowanie IO2 „PRISM Collection of Case-Studies on Agriculture 4.0” oraz Planu Upowszechniania projektu.

5. POLSKA - STOWARZYSZENIE ARID
http://lacjum.org/
poprowadzi krótkie szkolenie C1 dla trenerów VET i będzie odpowiedzialny za ocenę projektu i zapewnienie jakości.

6. GRECJA - E-SCHOOL
https://www.euprojects.gr/en/home/
będzie odpowiedzialny za rozwój platformy e-learningowej IO4 - Open Education Resources, opracuowanie strony internetowej projektu i przygotowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju i Eksploitacji.

 

Kontakt:

Kontakt do koordynatora projektu: n.burdzy@cb.szczecin.pl  

 

 

KOM

W środę 17 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu PRISM. Ze względu na obowiązujące obostrzenie spotkanie to zostało zorganizowane w formie online. Podczas spotkania partnerzy omówili przyszłe działania i opracowali plan pracy. Projekt PRISM koncentruje się na pomocy rolnikom w przedefiniowaniu zrównoważonego sektora opartego na Rolnictwie 4.0 poprzez zasoby otwartej edukacji VET.

Drugie spotkanie partnerów projektu PRISM

W piątek, 9 kwietnia 2021 r., partnerzy projektu PRISM odbyli drugie spotkanie online, podczas którego omawiali dotychczasowe postępy projektu, monitorowali rozwój rezultatów i planowali kolejne kroki w rozpowszechnianiu projektu.

Trzecie spotkanie projektowe

W środę 9 czerwca 2021 r. partnerzy projektu PRISM spotkali się trzeci raz w formie online. Celem spotkania była wymiana informacji na temat postępów poczynionych w zakresie czterech rezultatów projektu, a także omówienie dalszych kroków dla wszystkich tych rezultatów. Ponadto, biorąc pod uwagę, że pandemia SARS-CoV-2 dobiega końca, partnerstwo podjęło dyskusję na temat organizacji kolejnego spotkania w formie stacjonarnej.

Partnerzy projektu PRISM po raz 4 spotykają się online

W piątek 16 lipca 2021 r. partnerzy Project PRISM odbyli drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Ze względu na ograniczenia wynikające z COVID-19 spotkanie odbyło się online, ale zgodnie z planem obecni byli przedstawiciele wszystkich instytucji. Spotkanie było poświęcone analizie postępów prac w poszczególnych rezultatach. Partnerstwo podsumowało dotychczasowe zrealizowane działania upowszechniające i opracowało plan kolejnych działań związanych, które będą realizowane do kolejnego międzynarodowego spotkania partnerskiego. W związku z poluźnieniem restrykcji dotyczących podróży partnerstwo ustaliło termin kolejnego spotkania stacjonarnego. Spotkanie odbędzie się w siedzibie włoskiego partnera, na Sycylii.

Biuletyn projektu PRISM

Z przyjemnością informujemy o wydaniu pierwszego newslettera projektu PRISM!


Dzięki temu biuletynowi możesz dowiedzieć się o celach projektu, oczekiwanych wynikach i ogólnie o Rolnictwie 4.0.

Ulotka oraz broszura projektowa

created by: Strony Internetowe Łódź