Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Neuropedagogy

« wróć

Nazwa projektu: Neuropedagogy
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA203-081740
Program:
 Erasmus + Strategic Partnership for Higher Education
Koordynator: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Czas trwania projektu: 01.09.2020 - 31.08.2022 (24 miesiące)
www: neuropedagogy.eu
Facebook: www.facebook.com/neuropedagogy.HE
Twitter: NeuropedagogyHE

 

Opis:

Uniwersytety i instytucje szkolnictwa wyższego muszą poddać się pewnym zmianom, aby dostosować się do potrzeb studentów oraz do obecnej sytuacji społecznej i wymogów rynku pracy. Era informacji i nowe technologie spowodowały zmiany w naszych mózgach, które dzięki plastyczności neuronów (zdolności przystosowywania się mózgu do nowych środowisk), dostosowują się do różnych bodźców.

W nauczaniu nie wystarczy już język mówiony. Obraz i interakcja są dziś niezbędne, a uczący muszą wiedzieć, jak z nich korzystać, a także jak komunikować się niewerbalnie, gestykulować czy odpowiednio zachowywać.

Celem projektu jest szkolenie wykładowców szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnej metody dydaktycznej, opartej na neuronauce. Szkolenie z wykorzystaniem platformy internetowej w ramach stworzonej społeczności wykładowców szkolnictwa wyższego rozwinie ich kompetencje przekrojowe w dziedzinie komunikacji.

Metoda dydaktyczna oparta na neuronauce jest innowacyjną dyscypliną  opartą na badaniach nad neuronauką, komunikacją międzyludzką i coachingiem, pomagającą rozwijać się wykładowcom jako liderom. Uczy przetwarzania emocji z rozumem, aby udoskonalić umiejętności zawodowe w zarządzaniu umiejętnościami osobistymi. Pomaga generować empatię w pracy ze studentami i mieć większą obiektywność w analizie każdego z nich, aby prowadzić ich w najbardziej odpowiedni sposób.

 

Szczegółowe cele projektu

1: przeprowadzenie we wszystkich krajach uczestniczących badań w zakresie neuronauki stosowanej w szkolnictwie wyższym i zebranie ich w jedną kompleksową analizę w celu określenia potrzeb szkoleniowych i kierunków dalszych działań.

2: wymiana najlepszych praktyk w celu przygotowania planów szkoleń odpowiednich do rozwoju umiejętności szkoleniowych wymaganych przez wykładowców szkolnictwa wyższego w ich funkcji dydaktycznej.

3: opracowanie innowacyjnej metodologii szkoleń, w celu przeszkolenia grupy docelowej projektu w zakresie zwiększenia niezbędnych umiejętności dydaktycznych.

4: zorganizowanie pilotażowego kursu szkoleniowego, podczas którego uczestnicy nauczą się dostosowywać i nabywać umiejętności dydaktyczne zgodnie z Metodą neuronauki.

5: stworzenie platformy internetowej, na której zamieszczony będzie kurs "Metoda dydaktyczna oparta na neuronauce" oraz społeczności wykładowców szkolnictwa wyższego.

 

Grupa docelowa: wykładowcy szkolnictwa wyższego.


Innowacja pedagogiczna polega na zastosowaniu metody dydaktycznej opartej na neuronauce, która obejmuje wiedzę o:

- Wartości emocji w uczeniu się i utrwalaniu pamięci.

- Poprawie poziomu uwagi.

- Znaczeniu gier i platform cyfrowych w uczeniu się.

- Kreatywności i elastyczności w nauczaniu.

 

Innowacyjnymi elementami w materiałach cyfrowych i narzędziach do nauki są:

- Współpraca poprzez technologie cyfrowe wśród wykładowców szkolnictwa wyższego.

- Stworzenie wirtualnej społeczności w zakresie neuropedagogiki stosowanej w szkolnictwie wyższym.

Wśród oczekiwanych i wymiernych rezultatów projektu wymienić można: badania na temat neuronauki stosowanej w szkolnictwie wyższym, identyfikację potrzeb szkoleniowych, przewodnik dobrych praktyk, innowacyjną metodologia szkoleń, pilotażowy kurs szkoleniowy, platformę internetową czy wydarzenia promujące projekt (mulitiplier events).

 

Partnerzy projektu:

- FUNDACION UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA (Hiszpania)
- ASOCIACION DE INNOVACION EMPRENDIMIENTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION INNETICA (Hiszpania)
- UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV (Bułgaria)
- UC LIMBURG (Belgia)
- UC LEUVEN (Belgia)
- PANEPISTIMIO PATRON (Grecja)

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl 

 

Opracowane rezultaty projektu:

created by: Strony Internetowe Łódź