Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Prawo

więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

NEMO - New models for youth growth through conflict managemen

« wróć

Nr projektu: 2018-1-UK01-KA205-047791

Program: Erasmus + Partnerstwo Strategiczne na rzecz młodzieży

Koordynator: E squared (E2) Enterprise and Employability CIC – Wielka Brytania

Czas trwania: 01.10.2018-31.05.2021

wwwwww.nemoproject.eu

Facebookwww.facebook.com/NEMO.ErasmusPlusProject

 

Projekt NEMO ma zaoferować młodym nowe metody zarządzania i rozwiązywania konfliktów w powiązaniu z ich kulturową, socjalną i zawodową sytuacją. Nacisk kładziony jest na nieformalne metody nauczania w zakresie kompetencji emocjonalnych, samooceny, samoświadomości, świadomości i empatii w stosunku do innych, komunikacji i umiejętności współdziałania, umiejętności analizy i oceny konfliktu. W projekcie wykorzystane będą zróżnicowane, nieformalne metody i techniki nauczania takie jak teatr pedagogiczny, psychodrama, teatr improwizowany, podejście majeutyczne, odgrywanie roli. Celem jest wsparcie młodych w wieku 16-30 lat zderzających się z rzeczywistością ekonomiczną, edukacyjną, rodzinną, sytuacją na rynku pracy czy rewolucją w komunikacji społecznej, w której trudno jest im sobie poradzić.

 

Co w tym celu robimy?

- Przygotowana zostanie wstępna analiza samooceny młodych ludzi w zakresie posiadanych umiejętności zarządzania konfliktem. Badania przeprowadzane będą we wszystkich krajach partnerskich projektu. Wprowadzona zostanie standaryzacja badań i wykorzystanie spójnych narzędzi oraz instrukcji.
Na podstawie badań powstaną raporty narodowe oraz raport międzynarodowy uwypuklający cechy wspólne oraz różnice spowodowane odmiennymi warunkami społeczno- kulturowymi otoczenia, edukacji itd.

- Kolejnym etapem będzie stworzenie modelu szkolenia NEMO. Obejmie on plan zajęć i sposób uczenia metodami nieformalnymi, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w życiu codziennym oraz w pracy.
W każdym z krajów partnerskich odbędą się warsztaty, które będą miały na celu stworzenie definicji planu nauczania wg kodyfikacji EQF i YOUTHPASS. Proces planowania będzie oparty na wcześniejszej analizie, tak żeby wziąć pod uwagę umiejętności szczególnie wymagające wzmocnienia wskazane w raportach krajowych.
Na tym etapie w każdym z państw objętych projektem zrealizowany zostanie pilotaż szkoleń. Każdy z nich to 40 godzin zajęć z udziałem 15 młodych ludzi (16-30 lat). Szkolenia będą prowadzone przez trenerów wyszkolonych w czasie kursu w Hiszpanii.

- Na kolejnym etapie wdrożone zostaną nowe sposoby szkolenia dla nauczycieli, edukatorów, trenerów, osób pracujących z młodzieżą. Uwaga skupiona będzie na budowaniu potencjału tych osób, zdobyciu przez nie nowych umiejętności i zapoznaniu się z metodami pracy. Budowanie potencjału opierać się będzie na: włączeniu różnych grup odbiorców,  realizacji nowego programu szkoleń,  wdrożeniu 2 warsztatów w każdym z krajów,  analizie zagadnień i podkreśleniu głównych słabych / mocnych stron w raportach narodowych.

Model nauczania zostanie potwierdzony w oparciu o ocenę szkolenia trenerów w odniesieniu do systemu ECVET i YOUTHPASS. Model zostanie rozpowszechniony i wdrożony w szkołach średnich, zawodowych, centrach zatrudnienia dla młodych, centrach szkoleń.

- Stworzony zostanie ogólnodostępny zestaw narzędzi dostępnych online.

-  Opracowany będzie podręcznik projektu NEMO. Rozpowszechniony zostanie wśród instytucji i organizacji zajmujących się edukacją i szkoleniami w celu wdrożenia metod zarządzania konfliktem i wzmacniania umiejętności odpornościowych wśród młodych ludzi.

Materiały wypracowane w ramach projektu będą zgromadzone na stronie www.

 

Do kogo adresujemy nasz projekt?

- osób pracujących z osobami w wieku 16-30 lat, w szczególności:

- nauczycieli, wykładowców

- pedagogów

- edukatorów

- pracowników ośrodków zatrudnienia dla młodych osób

- doradców

 

Z kim współpracujemy?

- E Squared (E2) Enterprise and Employability CIC – Wielka Brytania

- TUCEP Tiber Umbria Comett Education Programme – Włochy

- EUROACCION Asociacion Cultural Euroaccion Murcia

- EQUAL Ireland Education Research and Related Services Co. Ltd

- RATO - Associacao para a Divulgacao Cultural e Cientifica

- ITPIO Institut za Podgotovka na Slujiteliv Mejdunarodni Organizacii Zdruzhenie

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

created by: Strony Internetowe Łódź