Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

LIKE – Life skills for improving primary school environment

« wróć

Numer projektu: 2017-1-HU01-KA201-035988

Program: Erasmus + KA201 – partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Koordynator: Junior Achievement Hungary (Węgry)

Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.08.2020

www: www.likeproject.eu

Facebookwww.facebook.com/Like-Life-Skills-For-Improving-Primary-School-Environment

 

Obniżenie średniej europejskiej liczby osób przedwcześnie kończących naukę
do poziomu poniżej 10% do 2020 r. jest jednym z głównych celów edukacyjnych strategii "Europa 2020". Inwestowanie w osiągnięcia edukacyjne młodych ludzi ma zasadnicze znaczenie dla perspektywy zatrudnienia każdej młodej osoby, co jest istotne nie tylko z punktu widzenia rozwoju naszej gospodarki, lecz także spójności społecznej. Inwestowanie w edukację pomaga przełamać cykl deprywacji i ubóstwa, które prowadzą do wykluczenia społecznego zbyt wielu osób w całej Europie.

Partnerstwo projektu LIKE, w oparciu o przydzielone role i obowiązki jego członków, ma na celu eksperymentowanie z działaniami terytorialnymi w celu poprawy dynamiki kontaktu między systemem szkolnym a populacją uczniów (w wieku 6-10 lat) w celu zmniejszenia zjawiska przedwczesnego porzucania szkoły. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez eksperymentalne wprowadzenia do programów szkoleniowych "umiejętności życiowych" jako niezależnej treści opartej na nowym elemencie w edukacji, tzw. "emocjonalnym wymiarze programu nauczania" oraz ustanowienie modelu kwalifikacji oraz stałego szkolenia nauczycieli.

Projekt LIKE ma na celu zaplanowanie i rozwinięcie konkretnych działań eksperymentalnych w celu zapobiegania i zmniejszania liczby osób przedwcześnie kończących naukę poprzez realizację warsztatów, ewaluacji i zajęć szkolnych ukierunkowanych na umiejętności życiowe.

Co w tym celu robimy?

 • Opracowujemy podręcznik, który będzie służyć jako kompendium wiedzy i ćwiczeń do pracy z uczniami w wieku 6-10 lat w celu rozwoju kompetencji życiowych u tej grupy wiekowej.
 • We współpracy z 18 nauczycielami szkół podstawowych z Polski i innych krajów partnerskich przeprowadzimy pilotaż podręcznika w celu ewaluacji wypracowanych w projekcie metod i technik.
 • Opracujemy ankiety badawcze adresowane do nauczycieli i rodziców służące ocenie oraz diagnozie kompetencji życiowych u uczniów.
 • Na podstawie przygotowanych ankiet zostaną przeprowadzone badania w szkołach, dzięki czemu będziemy w stanie ocenić skuteczność zrealizowanych w projekcie działań.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • Do nauczycieli szkół podstawowych
 • Do psychologów i pedagogów szkolnych
 • Do edukatorów oraz trenerów kompetencji psychospołecznych
 • Do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym

Z kim współpracujemy?:

 • ARTES sl. – Włochy
 • TATICS GROUP S.P.A. – Włochy
 • JAH - Junior Achievement Hungary – Węgry
 • RIE - Regional Department of Education – Pernik - Bułgaria
 • TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme - Włochy
 • EUROACCION – Asociacion Cultural Euroaccion Murcia – Hiszpania
 • AEVA – Associacao Para a Educacao Evalorizacao de Regiao de Aveiro- Portugalia
 • ITPIO – Institute for Training for Training of Personnel in International Organizations- Bułgaria

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

Rezultat projektu - Model Pedagogiczny (podręcznik)

Sygnały ostrzegawcze wypadania z systemu edukacji. Czynniki ryzyka.

created by: Strony Internetowe Łódź