Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

IntegrateME

« wróć

Nazwa projektu: IntegrateME: The development of a VET Open Educational Resource on Cultural Literacy towards the integration of immigrants and refugees in the EU in the frames of the Agenda 2030 Sustainable Development focus of "leaving no one behind"

Numer projektu:  2019-1-UK01-KA202-062109

Program: Erasmus+

Koordynator: SIRIUS TRAINING CIC United Kingdom

Czas trwania projektu: 01.10.2019 - 30.09.2021

 

Projekt będzie koncentrował się na roli trenerów, nauczycieli i mentorów kształcenia zawodowego w zakresie integracji kulturowej imigrantów oraz uchodźców.

Imigranci i uchodźcy zdobędą wiedzę i umiejętności aby rozumieć i uczestniczyć w danej kulturze oraz być płynnie integrować się ze społeczeństwem UE, zarówno na poziomie osobistym jak i zawodowym. Znajomość różnych kultur, szacunek dla przekonań i uznanie tożsamości, dzięki podejściu międzykulturowemu, są decydującymi komponentami zachęcającymi do integracji. Mając wiedzę jak poruszać się w danym kręgu kulturowym można poprawić codzienną rzeczywistość osobistą i zawodową w „nowym” środowisku społeczno-kulturowym, w którym będą żyć i pracować.

Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) kształtują każdy aspekt naszego życia i mają ogromny potencjał w zakresie wpływania na nie i ulepszania go. Są jednym z ważniejszych aspektów naszego życia, mają ogromny wpływ na rozwój i uczenie się, charakteryzują się wysokim stopniem interaktywności i złożoności, innowacyjności metod i materiałów dydaktycznych. Są skuteczne i efektywne. To właśnie technologie ICT zostaną wykorzystane w procesie integracji i zrozumienia kulturowego.

 

Cele projektu:

 

  1. Projektowanie innowacyjnych treści szkoleniowych i metodologii dla trenerów / nauczycieli VET z wykorzystaniem ICT
  2. Rozwój zawodowy (wiedza, umiejętności, kompetencje) trenerów VET aby mogli skutecznie wspierać imigrantów i uchodźców w integracji w ramach wiedzy o kulturze w ich nowym miejscu zamieszkania
  3. Zwiększenie kompetencji pedagogicznych i rozwoju umiejętności celem skutecznego nauczania zagadnień kulturowych
  4. Stworzenie kreatywnego, motywującego i pozytywnego środowiska uczenia się.

 

 

Partnerzy projektu:

 

  • EURO-NET Włochy
  • Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie Bułgaria
  • WSBINOZ Polska
  • MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. Grecja
  • STANDO LTD Cypr

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: project@medyk.edu.pl   

 

created by: Strony Internetowe Łódź