Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

ICARO - Preventing school violence and exclusion through emotional education

« wróć

 

 

Numer projektu: 2016-1-ES01-KA201-025508

Program: Erasmus + KA201 – partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Koordynator:  Asociacion Cultural Euroaccion Murcia  (Hiszpania) 

Czas trwania projektu:   01.09.2016 – 31.08.2019

Strona projektu: www.icaro-project.com

 

 

 

Współcześnie nauczyciele zmagają się z wieloma trudnościami w swojej codziennej pracy. Biurokracja związana z wdrażaniem nowych programów i reform, brak czasu oraz wsparcia ze strony rodziców dzieci, brak dostatecznej wiedzy  oraz umiejętności w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub przejawiającymi zachowania agresywne, problem niepełnych rodzin.

Możemy stwierdzić, że bycie nauczycielem to nieustanne wyzwania oraz konieczność ustawicznego rozwoju zawodowego jak i osobistego. W dzisiejszych czasach bycie nauczycielem oznacza zmaganie się z wieloma bardzo trudnymi sytuacjami, takimi jak: radzenie sobie z ciągle zmieniającym się systemem edukacji, zarządzanie licznymi klasami, coraz częstsze zróżnicowane pochodzenie uczniów, problem redukcji etatów w placówkach edukacyjnych oraz wiele innych.

Uczniowie przejawiający agresywne zachowania często pochodzą z rodzin trudnych, gdzie mogą pojawić się problemy z uzależnieniami, przemocą, trudności adaptacyjne, brak kontroli i ograniczeń wewnątrz rodziny, brak zainteresowania za strony rodziców.

Dostarczanie nauczycielom narzędzi i wsparcia w pracy z właśnie takimi uczniami stanowi główne założenie projektu ICARO. Celem projektu  jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia.

Co w tym celu robimy?

  • W oparciu o założenia edukacji nieformalnej stworzyliśmy program nauczania oraz podręcznik z nowymi narzędziami oraz metodami służącymi pracy z uczniem trudnym.
  • Zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy międzynarodowe szkolenie nauczycieli przygotowujące ich do pracy według opracowanych przez nas metod.
  • W ciągu roku szkolnego zrealizowaliśmy warsztaty dla uczniów gimnazjum rozwijające kompetencje psychospołeczne oraz uczące radzenia sobie z agresją i sytuacjami konfliktowymi.
  • Przygotowujemy polską wersję opracowanych materiałów dla zyskania szerszego grona odbiorców.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

  • Do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych
  • Do uczniów w wieku 11-16 lat oraz ich rodzin

Z kim współpracujemy?:

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl  

Podręcznik ICARO - activities and handouts

created by: Strony Internetowe Łódź