Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

HANDICAPPED

« wróć

Czas trwania: 01.04.2021 - 31.03.2023

Numer projektu: 2020-1-TR01-KA201-094583

Program: Erasmus+

Kluczowa Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Action Type: Partnerstwo strategiczne w edukacji szkolnej

Koordynator projektu: Izmit Ilce Milli Egitim Mudurlugu (Turcja)

Słowa kluczowe: Niepełnosprawność - specjalne potrzeby, Społeczna/środowiskowa odpowiedzialność instytucji edukacyjnych, Dostęp dla osób w niekorzystnej sytuacji

 

European Cooperation in Education of Mentally Handicapped” to inicjatywa opracowana przez partnerów reprezentujących 7 instytucji pod koordynacją Dyrekcji Edukacji Narodowej Okręgu Izmit z Turcji. Celem projektu jest:

  • wymiana dobrych praktyk pomiędzy specjalistami, pracującymi z dziećmi, młodzieżą i osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w celu zdobycia wiedzy w zakresie alternatywnych metod i umiejętności komunikacyjnych oraz edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych,
  • długofalowe podnoszenie jakości kształcenia poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy zaangażowanymi instytucjami;
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli;
  • opracowanie strony internetowej, jako źródła wiedzy w obszarze tematycznym projektu. Dostępne będą informacje o instytucjach zaangażowanych w projekt, uczestnikach, wydarzeniach oraz ewaluacji. Strona zostanie przetłumaczona na języki narodowe partnerów.

Projekt będzie trwał 24 miesiące, w trakcie których, zaplanowano 3 spotkania międzynarodowe oraz 2 szkolenia.

W ramach realizowanej inicjatywy partnerstwo będzie:

  • tworzyło gry w języku migowym;
  • opracuje prezentacje aplikacji wykorzystujących interakcję wizualną i werbalną, aplikacji interaktywnych;
  • wymieniać się dobrymi praktykami i wiedzą na temat alternatywnych metod komunikacji stosowanych dla osób niepełnosprawnych z trudnościami w komunikacji werbalnej;
  • prezentować aplikacje przygotowujące słownik obrazkowy.

Przygotowana zostanie wizualna broszura oraz materiały interaktywne, dzięki którym zostaną zilustrowane prace wszystkich uczestników.

W ramach tego projektu zaplanowane jest szkolenie w Polsce w roku 2022 r., które obejmie praktyki podejmowane przez nauczycieli, w zakresie edukacji seksualnej w zależności od rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu weźmie udział 5 pracowników szkoleniowych z każdej instytucji (łącznie około 30 uczestników). Uczestnicy wymienią się metodami edukacyjnymi dotyczącymi edukacji seksualnej stosowanymi w ich placówkach oraz stosowanymi metodami nauczania, a także polityką swoich krajów w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych umysłowo. Wydarzenie odbędzie z należytym uwzględnieniem prywatności. Uczestnicy podzielą się z kolegami tym, czego nauczają ich własne organizacje i będą wprowadzać innowacje w swoich praktykach..

Po zajęciach prowadzone będą działania informacyjne z seminariami, które zaproszą instytucje pracujące z osobami niepełnosprawnymi zewnętrznie, regionalnie i lokalnie. W kontekście naszych partnerów reprezentujących różne instytucje, takie jak uniwersytety, dyrekcje, stowarzyszenia, instytuty, każdy partner będzie odpowiedzialny za działania upowszechniające zgodnie z własną strukturą, polityką i warunkami lokalnymi (warsztaty, seminaria, zajęcia grupowe itp.)

Dzięki projektowi, działania związane z uczeniem się i nauczaniem w instytucjach partnerskich zostaną zweryfikowane, a jakość nauczania ulegnie poprawie.

 

Project partners:

created by: Strony Internetowe Łódź