Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

eSMART - Next Generation Web 4.0 Entrepreneurs

« wróć

Czas trwania: 01.04.2021 - 31.03.2023

Numer projektu: 2020-1-AT01-KA226-VET-092394

Program: Erasmus+

Kluczowa akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Typ akcji: Partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej

KOORDYNATOR Berufsförderungsinstitut Burgenland (Austria)

WEBSITE: http://esmart-project.eu/

FACEBOOK: w budowie 

SŁOWA KLUCZOWE: uczenie się przedsiębiorczości - edukacja przedsiębiorczości, kształcenie otwarte i na odległość, przedsiębiorstwa, przemysł, MŚP

 

OPIS PROJEKTU

Od 1989 roku obserwujemy ciągły postęp w rozwoju witryn internetowych. Sieć 4.0. zapewnia połączenie pomiędzy ludźmi i urządzeniami w celu opracowania interaktywnych danych dla nowego, symbiotycznego Internetu. Wykorzystanie sieci Web 4.0 w codziennych czynnościach sprzyja symbiozie między człowiekiem a urządzeniami. Dzięki wykorzystaniu inteligentnych danych, wirtualne rzeczywistości stają się coraz bardziej powszechne. Wprowadzenie tagów RFID do urządzeń często znajdujących się w domu pomaga budować połączenia między ludźmi a urządzeniami, dzięki czemu aplikacje stają się bardziej intuicyjne dla użytkowników.

Sieć Web 4.0 korzystnie wpływa na przyszłość biznesu. Tagi RFID są dodawane przez różne fimry, aby poprawić doświadczenia kupujących. Web 4.0 jest napędzany przez konsumentów, stawiając ich zdecydowanie za kierownicą. Przyszłość Web 4.0 ma zrewolucjonizować codzienne życie ludzi. Tworząc wzajemne relacje między człowiekiem a urządzeniem, Web 4.0 zapewni użytkownikom wyjątkowe i wzajemnie powiązane życie społeczne i osobiste. Ten otwarty, połączony i inteligentny interfejs będzie przyszłością Internetu. 

Europejski Zielony Ład podkreśla „wspieranie przemysłu w innowacjach” jako jeden z kluczowych wątków. Europa zawsze była kolebką przemysłu. Z biegiem czasu przemysł udowodnił, że potrafi przewodzić zmianom. Teraz musi zrobić to samo, co Europa, czyli rozpocząć podwójną transformację w kierunku neutralności klimatycznej i cyfrowego przywództwa w ciągle zmieniającym się świecie (Strategia przemysłowa UE, 2020).

 

Sektor PKT wniósł znaczący wkład w budowanie pokryzysowego krajobrazu gospodarczego w Europie. W następstwie Covid-19 rozwój tego sektora będzie miał kluczowe znaczenie dla przywrócenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W „Europejskim raporcie konkurencyjności 2010” odniesiono się do „transformującej roli” branż kreatywnych dla przyszłości gospodarki UE. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są głęboko zakorzenione w sercu Europy. Mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i dobrobytu Europy, a także suwerenności gospodarczej i technologicznej. Poprzez strategię MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy, Komisja chce wspierać i wzmacniać pozycję MŚP wszystkich rozmiarów i sektorów, od innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up po tradycyjne rzemiosło.

Niedawne badanie wykazało, że 27% rodzimych konsumentów cyfrowych nie posiada nawet komputera stacjonarnego ani laptopa, a konsumuje treści cyfrowe wyłącznie na smartfonie. eSMART zaprojektuje i stworzy zindywidualizowany, ukierunkowany program nauczania przedsiębiorczości dla młodych "cyfrowych tubylców" rozpoczynających karierę w sektorze CCI jako przedsiębiorcy Web 4.0. Partnerzy wykorzystają połączenie interaktywnych infografik i EduZinów, aby zaprezentować ten program potencjalnym uczniom. EntreComp Framework będzie używany jako punkt odniesienia przy opracowywaniu programu nauczania, a wszystkie kompetencje w ramach EntreComp zostaną uwzględnione.

Ponadto partnerzy opracują obszerny zestaw materiałów szkoleniowych dotyczących gotowości inwestycyjnej, skierowanych specjalnie do przedsiębiorców korzystających z sieci Web 4.0, zajmujących się szerokim zakresem zagadnień biznesowych, które mają fundamentalne znaczenie dla przyciągania pożyczek lub finansowania kapitałowego dla początkujących firm. Wielu finansistów postrzega kreatywne firmy jako: 

 • firmy prowadzone przez osoby z pasją;
 • biznesy związane ze stylem życia o niskim potencjale wzrostu lub skalowalności;
 • firmy, które opierają się na „płatnych” modelach biznesowych;
 • firmy wytwarzające produkty i usługi, które nie mają podlegającej ochronie własności intelektualnej, które są bardzo trudne do wyceny;
 • firmy, które charakteryzują się niskimi umiejętnościami marketingowymi i słabymi umiejętnościami zarządzania.

 

Aby temu przeciwdziałać, w proponowanych materiałach szkoleniowych dotyczących gotowości inwestycyjnej zostaną omówione:

1) sposoby przedstawienia kreatywnego przedsiębiorcy i jego zespółu zarządzającego - systemy zarządzania przedsiębiorstwem; planowanie strategiczne; zarządzanie finansami; marketing;

2) sposoby przedstawiania okazji inwestycyjnej - jak skutecznie sprzedać siebie i swój produkt; zrozumienie produktu na rynku; łagodzenie obaw i obaw inwestorów / finansistów;

3) sposoby prezentacji odpowiedniego modelu biznesowego - trasy na rynek; szacowanie zwrotów i przychodów; podatność na konkurencję i zmiany rynkowe;

4) przedstawienie skalowalności swojego kreatywnego produktu lub pomysłu oraz prawdziwej wyceny rynkowej - analiza rynku; przewaga konkurencyjna; analiza konkurencji;

5) sposoby ochrony swojej własności intelektualnej - jak należy rozumieć własność intelektualną; kontrola aktywów własności intelektualnej.

eSMART zapewni również niezbędne szkolenia dla nauczycieli VET, aby upewnić się, że posiadają wiedzę na temat symbiotycznego Internetu i jego potencjału dla nowych przedsiębiorstw, a co ważniejsze, rozwijają swoje umiejętności pedagogiczne i cyfrowe, aby pomóc im wykorzystać potencjał uczenia się online zapewnienie wysokiej jakości usług VET w obecnym kontekście Covid-19, w którym tradycyjne świadczenie usług opartych na instytucjach nie jest już opłacalne.

 

PARTNERZY

 • Academia Postal 3 Vigo S.L. (Hiszpania)
 • Callidus ustanova za obrazovanje odraslih (Chorwacja)
 • Hauptstadtallee 239 V V UG (Skills Elevation FHB) (Niemcy)
 • Spectrum Research Centre CLG (Irlandia)
 • WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (Polska) 
 • Rightchallenge - Associação (Portugalia)
 • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET (Cypr)

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: : j.komorek@wsbinoz.pl 

created by: Strony Internetowe Łódź