Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Enhancement of Clinical Nutrition and Dietetic Practice in Palestine (ECNAD)

« wróć

Nazwa projektu: Enhancement of Clinical Nutrition and Dietetic Practice in Palestine (ECNAD)
Numer projektu: 
609696-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JK
Program: Erasmus+ - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Budowanie kapitału w szkolnictwie wyższym
Koordynator:  Al Azhar University Gaza (Palestyna)
Czas trwania projektu: 15.01.2020-14.01.2023
Strona internetowa: https://ecnad.ptcdb.edu.pl/

 

 

Opis:

Złożoność żywienia jako dyscypliny i praktyki bywa zwykle pomijana; lekarze, pielęgniarki oraz pracownicy służby zdrowia potrzebują specjalnego przygotowania lub wskazówek, aby świadczyć usługi żywieniowe, które oczekują od nich placówki opieki zdrowotnej. Gdy specjaliści od żywienia nie są dostępni dla programów terenowych, międzynarodowe organizacje pozarządowe (NGO) mogą zatrudniać innych pracowników, których kompetencje żywieniowe mogą być bardzo zróżnicowane. Badania dotyczące dietetyków  przeprowadzone w Palestynie potwierdzają poważny niedobór wykwalifikowanych specjalistów żywienia klinicznego. Ponadto, z powodu niedoboru kadry z zakresu tej dziedziny, większość interwencji żywieniowych wykonywali pracownicy służby zdrowia, którzy nie mieli umiejętności zapewnienia wysokiej jakości usług żywieniowych. Ten projekt ma na celu poprawę praktyki żywienia klinicznego w Palestynie i jego roli w procesie opieki medycznej poprzez realizację następujących działań: ocenę potrzeb akademickich i zawodowych; szkolenie kadry akademickiej i specjalistów oraz realizacja mobilności do europejskich instytucji partnerskich; opracowanie oprogramowania do analizy żywności dla środowiska arabskiego; przygotowanie programów nauczania żywienia klinicznego oraz potrzebnych materiałów; rozwój laboratoriów żywności i żywienia; prezentacja najlepszych studentów na arenie unijnej.

 

Cele projektu:

W dłuższej perspektywie projekt zamierza osiągnąć następujące cele:

  • zmniejszenie różnic między środowiskiem akademickim a praktycznym wymiarem żywienia klinicznego;
  • skierowanie uwagi interesariuszy na żywienie kliniczne jako element procesu opieki zdrowotnej;
  • transfer wiedzy i umiejętności do lokalnej siły roboczej do spraw żywienia;
  • zwiększenie społecznej świadomości w zakresie  żywienia;
  • nawiązywanie kontaktów pomiędzy z międzynarodowymi instytucjami akademickimi i zawodowymi.

Adresaci projektu:

  • Społeczność naukowa w dziedzinie żywienia
  • Dietetycy oraz inni pracownicy służby zdrowia związani z tematyką żywienia
  • Studenci, przyszli specjaliści do spraw żywienia

 

Rola WSBiNoZ:

Palestyna jest państwem o trudnej historii; budowanie kadry pracowniczej w kraju o ograniczonych zasobach i politycznych komplikacjach wymaga  wysłania kadry akademickiej oraz innych powiązanych pracowników sektora medycznego za granicę na krótsze i dłuższe szkolenia w celu zdobycia wiedzy oraz umiejętności potrzebnych lokalnie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, posiadająca już wieloletnie doświadczenie z zakresu kształcenia przyszłych dietetyków, będzie pełnić funkcję doradcy, który podzieli się swoimi dobrymi praktykami oraz wspólnie z pozostałymi partnerami projektu wypracuje oczekiwane rezultaty, takie jak: programy nauczania czy podręcznik żywienia klinicznego.

 

Partnerzy projektu:

Al-Azhar University – Gaza (Palestyna)

Palestine Technical College (Palestyna)

Hebron University (Palestyna)

El-Wafa Medical Rehab and specialized surgery hospital (Palestyna)

University of Ruse (Bułgaria)

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

University Rehabilitation Institute (Słowenia)

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: m.sujka@medyk.edu.pl

created by: Strony Internetowe Łódź