Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

E4E

« wróć

Nazwa projektu:  Empowering The Emplyabilities of Low Skilled And Low-Qualifies Adults in Home Care Sector
Numer projektu: 2019-1-TR01-KA204-076960
Program:
 Erasmus+
Koordynator: Izmir Governorship
Czas trwania projektu: 11.11.2019 - 10.11.2021

 

 

Opis: 

Celem projektu jest zwiększenie szans osób dorosłych, posiadających nieadekwatne do potrzeb rynku XXI wieku, umiejętności i kompetencje, na zatrudnienie ich w sektorze opieki domowej (home care sector), poprzez zdefiniowanie pożądanych kwalifikacji, opracowanie nowych narzędzi i metod edukacyjnych, portali oraz curriculum. Zaplanowane działania mają zapobiegać wykluczeniu społecznemu przedstawicieli grupy docelowej projektu, wspierać ich w wejściu na rynek pracy i wskazywać różne formy i możliwości zatrudnienia, gwarantować poradnictwo oraz promować dostęp do różnych form edukacji.

 

 Problemy badawcze:

  • niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników sektora opieki domowej
  • różne formy finansowania i dofinansowania sektora na terenie różnych krajów UE
  • potrzeba rozwoju zawodowego i doskonalenia umiejętności i kompetencji osób pracujących (lub chcących pracować) w sektorze opieki domowej

  

Oczekiwane rezultaty projektu:

  • zwiększenie świadomości osób, pracujących w sektorze opieki domowej na temat możliwych konsekwencji wynikających z braku zmiany związanych z zapotrzebowaniem na właściwie wykwalifikowaną siłę roboczą
  • określenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do zatrudnienia w sektorze opieki domowej, w oparciu o wymogi XXI wieku (kompetencje cyfrowe)
  • przygotowanie stosownego programu nauczania, w oparciu o określone umiejętności i kompetencje, który przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie grupy docelowej projektu
  • udoskonalenie europejskiego portalu networkingowego, służącego jako narzędzie wspierające grupę docelową projektu w procesie poszukiwania pracy w sektorze opieki domowej oraz jako narzędzie wspierające potencjalnych pracodawców

  

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest odpowiedzialna za realizację szkolenia dla uczestników projektu.

 

Instytucje partnerskie:

- Associação Para A Investigação, Educação E Desenvolvimento (Portugalia)

- WSBINOZ - Wyzsza Szkola Biznesu I Nauk O Zdrowiu (Polska)

- BIT MANAGEMENT-Bit Management Beratung GesmbH (Austria)

- IZTO - Izmir Chamber of Commerce (Turcja)

- Menderes Municipality (Turcja)

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: project@medyk.edu.pl 

created by: Strony Internetowe Łódź