Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

BFF

« wróć

Tytuł projektuBrain Friendly Forms of Education for ADHD Learners (BFF)

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000033615

Program: Erasmus + 

Koordynator: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (Polska)

Czas trwania:  01.02.2022 – 31.01.2023

 

Projekt BFF ma na celu stworzenie jakościowych strategii edukacyjnych, zasobów i działań, jako wsparcia dla edukatorów pracujących z dorosłymi uczniami mającymi trudności w nauce, takimi jak ADHD, w celu poprawy ich procesu uczenia się, zdobywania wiedzy i rozwijania potrzebnych umiejętności i kompetencji. W ten sposób gwarantujemy rozszerzenie i rozwój edukatorów, związany z lepszym zrozumieniem problemów, z jakimi borykają się dorośli uczniowie z trudnościami w nauce, takimi jak ADHD, a także know-how w zakresie tworzenia integracyjnych środowisk i ścieżek edukacyjnych dla tych osób.

Główną ideą projektu są korzyści płynące z neuropedagogiki oraz to, w jaki sposób można je przełożyć na strategie edukacyjne i praktyczne zasoby, aby ułatwić proces nauczania i uczenia się dorosłych osób z ADHD. Poprzez nasz projekt chcemy stworzyć dwa rezultaty, które posłużą jako wsparcie dla edukatorów osób dorosłych i centrów edukacji dorosłych w ich codziennej pracy. Rezultaty te wzajemnie się uzupełniają - kurs online dla edukatorów osób dorosłych stanowi część teoretyczną, a podręcznik z ćwiczeniami - część praktyczną, którą edukatorzy dorosłych mogą bezpośrednio zastosować w pracy ze swoimi uczniami.

Cele projektu BFF:

  • Wspieranie integracji i zindywidualizowanego uczenia się w centrach edukacyjnych dla osób dorosłych;
  • Zapewnienie strategii edukacyjnych opartych na neuropedagogice w celu wsparcia edukatorów osób dorosłych w ich pracy z uczniami z ADHD;
  • Wyposażenie edukatorów osób dorosłych w wiedzę, kompetencje i narzędzia potrzebne do korzystania z dobrodziejstw neuropedagogiki;
  • Stworzenie trwałych zasobów edukacyjnych, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb edukatorów i dorosłych uczniów.

Instytucje partnerskie w projekcie:

  • SYAJ – ASSOCIACAO JUVENIL SYNERGIA (Portugalia)
  • DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNE GA DELA NOVO MESTO (Słowenia)
  • ASSOCIATION OF YOUNG PSYCHOLOGISTS IN BULGARIA (Bułgaria)
  • ENJOY ITALY DI ALESSANDRO GARIANO (Włochy)

 

Jak się z nami skontaktować?

Koordynator krajowy projektu: a.orska@wsbinoz.pl 

created by: Strony Internetowe Łódź