Start rekrutacji!

więcej

Pracownia VR

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej
Kryminologia
więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

You Be Healthy

« wróć
You be healthy

 

Czas trwania: 01-01-2020 - 31-10-2020

Numer projektu: 2019-3-TR01-KA105-079487

Program: Erasmus +

Kluczowe działanie: Mobilność edukacyjna osób

Typ działania: Mobilność młodzieży

 

 

 

Nieodpowiednia aktywność fizyczna w połączeniu z niezdrowymi nawykami żywieniowymi prowadzi do nadwagi i otyłości. Według danych WHO co druga osoba w Europie ma nadwagę, a co piąta jest otyła. Problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca typu 2, wysokie ciśnienie krwi, bezdech senny, problemy rozrodcze i sercowo-naczyniowe narastają z powodu braku aktywności fizycznej i nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Ponadto zgodnie z raportem „Inicjatywy żywieniowe i aktywność fizyczna” zaktualizowanym przez Komisję Europejską w dniu 03.09.2019 r .; niezdrowa dieta bezpośrednio przekształca się w ogromne obciążenie dla zdrowia i budżetu. Sama otyłość skraca oczekiwaną długość życia nawet do 4 lat, eliminując wzrost PKB do 4,5 punktu procentowego w UE i pochłaniając 7% ​​budżetów zdrowotnych.

 

Ponadto problemy z wagą mają wpływ na psychikę młodych ludzi. Niska samoocena, lęk, depresja i zaburzenia odżywiania są głównymi czynnikami psychologicznymi powodującymi nadwagę u młodych ludzi. Z drugiej strony prowadzą do problemów społecznych, takich jak mniej aktywny udział w społeczeństwie i trudności w nawiązywaniu relacji społecznych z rówieśnikami. Znaczna i rosnąca liczba młodych ludzi w Europie wyraża zaniepokojenie występowaniem wysokiego poziomu stresu, niepokoju, depresji i innych problemów zdrowotnych wśród swoich rówieśników. Młodzi ludzie mówią o ogromnej presji społecznej, przed którą stają dzisiaj, i wyrażają potrzebę zapewnienia lepszego zdrowia psychicznego młodzieży.

 

Wierzymy, że prawidłowe odżywianie i sport są niezbędnymi elementami zdrowego życia, dlatego chcemy przekonać młodych ludzi do uprawiania sportu i stosowania zbilansowanej diety.

Wśród 11 europejskich celów młodzieży na lata 2019–2027, które przedstawiają europejską wizję, umożliwiającą młodym ludziom pełne zrozumienie ich potencjału i wyjaśniają, jakie wyzwania należy pokonać w obszarach mających wpływ na życie młodych ludzi.

 

* Zapewnienie i umożliwienie włączenia wszystkich młodych ludzi do społeczeństwa jest celem „Społeczeństwa włączającego. Może ono zapewnić więcej przestrzeni, możliwości, zasobów i programów w celu poprawy dialogu i spójności społecznej oraz zwalczania dyskryminacji.

* Osiągnie lepszego samopoczucie psychicznego i zaprzestanie stygmatyzacji problemów zdrowia psychicznego; a zatem zgodnie z celem „Zdrowia psychicznego i opieki społecznej”, który ma na celu zachęcenie wszystkich młodych ludzi do udziału w życiu społecznym; zaleca się skoncentrowanie się na środkach, które umożliwią młodym ludziom wyposażenie się w niezbędną wiedzę i umiejętności w celu lepszego samopoczucia psychicznego oraz promowanie samoświadomości poprzez poprawę oceny indywidualnych umiejętności i mocy.

 

Zgodnie z głównym celem, jakim jest przyczynienie się do zmniejszenia dyskryminacji doświadczanej przez młodych ludzi ze względu na ich fizyczne trudności, oraz zachęcanie młodych ludzi do włączenia społecznego ze względu na ich zdrowie i dobrostan; celem tego 7-miesięcznego projektu, jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości 36 młodych ludzi w wieku 15-18 lat na temat sportu i żywienia w partnerstwie oraz wspieranie ich włączenia społecznego.

 

Nasze cele:

 • Zwiększenie świadomości na temat znaczenia zdrowej diety, kondycji i zdrowia fizycznego;
 • Wspólne uczenie się, co jest zdrowe, niezdrowe i które produkty należy usunąć z naszej diety, oraz zwiększenie wiedzy na temat naszych nawyków żywieniowych
 • Wkład w „Zrównoważoną Europę” w żywieniu, sporcie i zdrowiu
 • Wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu podstawowych umiejętności
 • Wzmocnienie profili młodzieży i osób pracujących z młodzieżą
 • Promowanie włączenia społecznego i mobilności młodzieży.

 

Potrzebujemy zdrowej młodzieży aby mieć zdrowe społeczeństwo europejskie, dlatego też projekt ten ma podnosić świadomość w dwóch ważnych obszarach: sportu i odżywiania

 

Koordynator projektu: 
 • Tarsus Borsa Istanbul Sehit Umut Sami Sensoy Anadolu Lisesi - Turcja

 

Partnerzy projektu:
 • Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - Węgry
 • WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU - Polska
 • CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD - Rumunia
 • Meraki - Chorwacja
 • Europe for you, z.s. - Czechy

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

created by: Strony Internetowe Łódź