Start rekrutacji!

więcej

Pracownia VR

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej
Kryminologia
więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

WORLD UNDER YOUR FEATHER

« wróć
World Under Your Feather

 

Czas trwania: 14-02-2020 - 13-02-2022

Numer projektu: 2019-3-LT02-KA105-006527

Program: Erasmus +

Kluczowe działanie: Mobilność edukacyjna osób

Typ działania: Mobilność młodzieży

 

Cele

W dzisiejszych czasach społeczeństwo znajduje się pod dużym wpływem mediów społecznościowych i środków masowego przekazu. Ważne jest, aby nauczyć się wykorzystywać i oceniać informacje, które otrzymujemy. Jest to szczególnie ważne dla młodych ludzi, którzy są podatni na media społecznościowe. Młodzież oraz dorośli, posiadający umiejętność czytania ze zrozumieniem, lepiej zrozumieliby złożone wiadomości, które otrzymują z telewizji, radia, Internetu, czy z innych form mediów. Umiejętność posługiwania się mediami to nie tylko umiejętność oceny informacji, ale także tworzenie własnego przekazu. To międzyinnymi jeden z celów tej wymiany młodzieży. Działania podejmowane w trakcie wymiany będą dążyły do poprawy kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z mediów. Nauka pisania inspirujących artykułów i wpływania na nie oraz efektywnego korzystania ze środków masowego przekazu może stać się istotnym narzędziem rozwiązywania różnych problemów obserwowanych wśród młodzieży – rozwiązywania problemów społecznych tak aby ujrzały światło dzienne, wspierania i tworzenia inicjatyw społecznych i działań młodzieżowych, promowania zalet uczenia się przez całe życie i edukacji nieformalnej , zachęcanie młodzieży do udziału w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Kraje zaangażowane w projekt wykazują niskie wskaźniki w zakresie umiejętności korzystania z mediów cyfrowych, ponieważ zgodnie z raportem Media Literacy Index z roku 2018 wykazano, że Rumunia ma 38 punktów, Węgry - 40, Polska - 55, Włochy - 50, a Litwa 55 punktów na 100. Według tych danych to właśnie Rumunia jest krajem o najmniejszych umiejętnościach cyfrowych spośród krajów UE. Pokazuje to wysoką potrzebę realizacji tematu i potrzebę zaangażowania uczestników z tych krajów.

Na Litwie i w Polsce młodzież jest bardzo podatna na wpływy mediów. Wiele informacji przekazywanych za pośrednictwem kanałów masowego przekazu wprowadza w błąd i stara się wywoływać negatywne skutki. Młodzi ludzie dużo narzekają na sytuację gospodarczą w kraju, bez uprzedniego sprawdzenia informacji przekazywanych za pośrednictwem środków masowego przekazu. Wpływa to na ich niezadowolenie z życia w kraju i prowadzi do emigracji. Uważamy, że gdyby młodzież miała większą wiedzę na temat cyfrowych środków przekazu, sytuacja wyglądałaby nieco inaczej.

Partnerzy z Węgier i Rumunii twierdzą, że umiejętności korzystania z mediów cyfrowych są niezwykle ważne szczególnie dla młodzieży z trudnościami społecznymi i mniejszymi możliwościami. Pomogłoby to lepiej zidentyfikować trudności społeczne i zwrócić uwagę na te kwestie. Co więcej, członkowie organizacji posiadający większą umiejętności cyfrowe mogą pomóc tym organizacjom w skuteczniejszym realizowaniu ich misji.

 

Partnerzy z Włoch uważają, że im więcej osób o wyższych umiejętnościach cyfrowych tym równiejsze i bardziej aktywnie zaangażowane społeczeństwo, co jest istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę sytuacji społecznej. W związku z tym, że włoska organizacja pracuje w tych obszarach tematycznych, młodzi ludzie są w stanie przekazywać atrakcyjne i przekonujące wiadomości o znaczeniu aktywnego obywatelstwa, które mogą zachęcać młodzież do aktywnego życia społecznego i gospodarczego.

Celem projektu będzie rozwijanie kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z mediów dla 40 młodych ludzi (w tym 15 młodych ludzi o mniejszych szansach (trudności ekonomiczne i/lub geograficzne i/lub społeczne) w wieku 16–23 lat. Wymiana młodzieży będzie miała miejsce w Kownie (Litwa).

 

Koordynator projektu:
  • Unique projects

 

Partnerzy projektu: 
  • WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU - Polska
  • ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA - Romania
  • IDENTITIES - Włochy
  • Hidak Ifjúsági Alapítvány - Węgry
 
Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

INFOPACK PROJEKTOWY

Restart projektu

Na Litwie rozpoczął się właśnie projekt wymiany młodzieży “World Under Your Feather”

Tematem projektu są:

  • media społecznościowe, umiejętność korzystania z mediów, mass mediów oraz informacji pochodzących z Internetu

Celem projektu jest:

  • O1: Zwiększenie świadomości na temat środków masowego przekazu i ich skutków wśród młodzieży.
  • O2: Zwiększenie umiejętności korzystania z mediów przez młodzież oraz lokalną społeczność.
  • O3: Nauczenie się, jak skutecznie wykorzystywać  umiejętności medialne, aby zachęcać młodych ludzi do aktywnego obywatelstwa oraz społecznego i ekonomicznego uczestnictwa młodzieży, szcególnie tej o mniejszych mozliwościach. 

.

Wkrótce więcej wiadomości!

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku: https://www.facebook.com/uniqueprojectseu/photos/a.898178646877191/4733610360000648

created by: Strony Internetowe Łódź