Start rekrutacji!

więcej

Pracownia VR

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej
Kryminologia
więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

WHAT THE BULL

« wróć
What The Bull

Czas trwania: 01-09-2020 - 31-12-2021

Numer projektu: 2020-1-LT02-KA105-006789

Program: Erasmus +

Kluczowe działanie: Mobilność edukacyjna osób

Typ działania: Mobilność młodzieży

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHKl4xBWGgyH9MKanjW3QsZePLZn8EAqvVcFkXRkUBgwEYVg/viewform?usp=pp_url   

 

 

Inspiracją do napisania projektu był udział młodzieży z litewskich i hiszpańskich organizacji partnerskich w wymianie młodzieży „Confronting Cyberbullying” w Pasvalys na Litwie wiosną 2019 r. Mieli oni okazję dowiedzieć się o cybernękaniu i poznać jego różnorodność. Podczas wymiany zauważyli, że większość z nich doświadczyła lub była świadkiem zastraszania w różnych formach zarówno w szkołach, społecznościach lub w Internecie. Podczas dyskusji doszli do wniosku, że sami mają bardzo małą wiedzę na temat rozpoznawania, rozumienia i przeciwstawiania się nękaniu.

Oczywistą i niepokojącą prawdą o zastraszaniu jest to, że nasze społeczeństwo nie robi wystarczająco dużo, aby powstrzymać skalę tego zjawiska. Jeśli tylko zwiększymy świadomość o cybernękaniu i zintensyfikujemy naszą politykę przeciw nękaniu, istnieje szansa, że ​​któregoś dnia skala tego zjawiska zmniejszy się, albo zostanie stłumiona. Prześladowanie jest jak epidemia. Zazwyczaj jest to gwałtowny, bezlitosny, destrukcyjny proces, a skutki mogą być katastrofalne. Występuje w naszych społecznościach i z przykrością należy stwierdzić że ma to miejsce głównie w szkołach. Statystyki dotyczące zastraszania są tak oszałamiające i przerażające, że musimy jako społeczeństwo zgodzić się z tym, że potrzebujemy podjęcia poważnych i natychmiastowych działań.

 

Głównymi celami naszego projektu będzie m.in.:

  1. Dostarczenie uczestnikom informacji na temat prześladowania i jego form, zidentyfikowanie rodzajów prześladowania i doświadczenie go poprzez prezentację przykładów z życia i teatr forum;
  2. Rozwijanie u uczestników umiejętności analitycznego oraz  krytycznego myślenia, asertywności, odporności na zastraszanie, umiejętności dyskusji i debaty, wyrażania siebie, umiejętności mówienia i kreatywności;
  3. Wykorzystanie stworzonych przez nich treści mających na celu zapobieganie cybernękaniu w środowisku szkolnym w celu rozpowszechniania i waloryzacji projektów na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

 

Koordynator:
  • Begemotas - Litwa

 

Partnerzy:
  • CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD - Rumunia
  • WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU - Polska
  • ASOCIACIÓN EURONATION - Hiszpania

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod tym linkiem 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHKl4xBWGgyH9MKanjW3QsZePLZn8EAqvVcFkXRkUBgwEYVg/viewform?usp=pp_url  

lub po pobraniu pliku, który następnie wypełniony należy przesłać bezpośrednio do koordynatora krajowego. 

created by: Strony Internetowe Łódź