Start rekrutacji!

więcej

Pracownia VR

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej
Kryminologia
więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Not To Hear but To Feel

« wróć
Not To Hear But To Feel

Czas trwania: 01-02-2020 - 31-10-2021

Numer projektu: 2019-3-TR01-KA105-079730

Program: Erasmus +

Kluczowe działanie: Mobilność edukacyjna osób

Typ działania: Mobilność młodzieży

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5MbAlAonLDf2j5fnDZaAmnrciMsKA9pxbIVZgDRXZ5NIfXQ/viewform?usp=pp_url  

 

 

Społeczeństwa na świecie budują swoje wartości w zależności od położenie geograficznego, kultury, języka i przekonań. Fakt, że wartości te są bardzo różne i niejednakowe, zapewnia nam bogactwo.

Młodzi ludzie mają ogromne znaczenie w ochronie tych bogactw, podejmując próbę stworzenia pokojowego i sprawiedliwego obrazu. Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości na temat uzależnienia od substancji, które bezpośrednio wpływają i zagrażają młodym ludziom, dzieciom, jak i całym społecznościom, podkreślając rolę i znaczenie muzyki i muzykoterapii, która jest potężnym narzędziem komunikacji, mającym chronić młodych ludzi przed czynnikami ryzyka. Według statystyk TUIK, 36 tysięcy dzieci ze 108 tysięcy, które były uczestnikami przestępstwa i zostały złapane przez jednostki bezpieczeństwa, znajdowały się pod wpływem substancji uzależniających. 84,5% dzieci stosujących substancje uzależniające było w wieku 15-17 lat, a 15% w grupie wiekowej 12-14 lat. Światowy raport narkotykowy Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2018 r. stwierdza, że ​​na świecie jest 31 milionów osób uzależnionych od narkotyków. Chcemy, aby problem ten, który jest problemem międzynarodowym, został rozwiązany w ramach projektu Erasmus +, poprzez zaangażowanie młodych ludzi różnych narodowości oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa.

 Celem projektu jest:

 1. Podniesienie świadomości na temat przyczyn uzależnienia od narkotyków, aby chronić dzieci, młodzież, rodziny i społeczeństwo od czynników ryzyka.
 2. Wspieranie walki z uzależnieniem od narkotyków oraz przedstawianie wyników badań, opracowanych polityk i usług społecznych.
 3. Najlepszym sposobem leczenia uzależnień jest nie rozpoczynanie. Muzyka jest alternatywnym sposobem na powstrzymanie młodych ludzi od tego zagrożenia. 
 4. Zwiększenie świadomości, że muzykoterapia wchodzi w zakres medycyny komplementarnej i terapia uzależnień może być wspierana muzykoterapią.
 5. Zachęcanie naszej grupy docelowej do dyskusji na temat sposobów zapobiegania uzależnieniu od substancji i interweniowania oraz do wspierania badań na ten temat.
 6. Dotarcie do 5% z 844 tys. osób mieszkających w centrum Eskişehir w ciągu roku, aby zwiększyć ich świadomość na temat czynników zapobiegających uzależnieniu od narkotyków oraz zwiększenie widoczności placówek muzykoterapeutycznych znajdujących się w naszym mieście.
 7. Stworzenie równych szans dla osób z mniejszymi możliwościami w naszym projekcie.
 8. Podnoszenie świadomości naszych docelowych odbiorców i uczestników na temat kluczowych kompetencji i Youthpass’ów oraz podkreślenie znaczenia Youthpass’ów.
 9. Informowanie o koncepcji uczenia się przez całe życie i zachęcanie naszych uczestników do planowania własnego uczenia się i motywacji, poprzez zapewnienie technik edukacji nieformalnej odpowiednich do różnych i cząstkowych celów naszych działań.
 10. Wspieranie aktywnego obywatelstwa poprzez informowanie naszych uczestników o wartościach Erasmus +, takich jak walka z rasizmem, przedsiębiorczość, znaczenie szkolnictwa wyższego, równość szans, równość płci.
 11. Przyczynianie się do poziomu kulturowego naszych uczestników i wspieranie ich rozwoju językowego poprzez tworzenie działań wspierających naukę kultury i języka.
Koordynator projektu: 
 • Eskisehir Yeni Adim Platformu - Turcja

 

Partnerzy projektu:
 • Sdruzhenie Mozaika - Bułgaria
 • WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU - Polska
 • Asociatia "ARYAS" - Rumunia
 • Aktive Kosmos - Hiszpania
 
Jak się z nami skontaktować:

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod tym linkiem 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5MbAlAonLDf2j5fnDZaAmnrciMsKA9pxbIVZgDRXZ5NIfXQ/viewform?usp=pp_url lub po pobraniu pliku, który następnie wypełniony należy przesłać bezpośrednio do koordynatora krajowego.

created by: Strony Internetowe Łódź