Start rekrutacji!

więcej

Pracownia VR

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej
Kryminologia
więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

LEARN#COMMENT#SHARE

« wróć
LEARN#COMMENT#SHARE

Czas trwania: 01-01-2020 - 30-06-2021

Numer projektu: 2019-3-TR01-KA105-080223

Program: Erasmus+

Kluczowe działanie: Learning Mobility of Individuals

Typ działania: Youth mobility

 

 

Projekt ma na celu zidentyfikowanie metod, które mogą wyeliminować problemy i trudności w uczeniu się młodych ludzi z dysleksją oraz ma przyczynić się do rozwoju strategii na rzecz dysleksji i sztucznej inteligencji, poprzez wykorzystanie platformy cyfrowej, która jest jedną z ulubionych form przekazu wiedzy wśród młodych ludzi.

Ważne jest aby określić podejście młodych osób z dysleksją do tego problemu na poziomie lokalnym oraz właściwie określić polityki działania w tym obszarze na większą skalę. W rzeczywistości naszym głównym celem jest dzielenie się badaniami, praktykami i projektami, które pracownicy młodzieżowi realizują i mogą realizować z młodymi ludźmi we własnych krajach. Celem wymiany jest opracowywanie projektów dla młodych ludzi, którzy chcą wczuć się w swoje problemy i tworzyć rozwiązania.

Poza wyżej wymienionymi celami, projekt będzie również skupiał się na:

  1. Rozpowszechnianiu problematyki dysleksji, niepełnosprawności i trudności w nauce identyfikując różnice lub zależności oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w celu zwiększenia szans młodych ludzi z dysleksją,
  2. Określenie wśród młodzieży dyslektycznej z którą pracujemy trudności z jakimi mieli do czynienia oraz stworzenie porównywalnego środowiska pracy dla osób pracujących z młodzieżą, biorąc pod uwagę trudności w różnych regionach geograficznych,
  3. Przygotowanie rozwiązań problemów jakich doświadczają osoby pracujące z młodzieżą, wykorzystując współczesne technologie i narzędzia do tego służące,
  4. Poprawa międzynarodowego wymiaru działań młodzieży poprzez podnoszenie świadomości na temat zalet wielokulturowego środowiska pracy.

W działania projektowe zostanie zaangażowanych 29 uczestników.  Nasze działania będą realizowane przy użyciu jakościowych metod badawczych (studium przypadku), analizy dyskursu, fenomenologii, dyskusji w grupach fokusowych i innych nieformalnych metod nauczania.

W wyniku projektu uczestnicy zdobywają i rozwijają efekty uczenia się dotyczące nieporozumień w globalnej koniunkturze, przenoszą zdobyte korzyści na młodych ludzi, z którymi pracują, mają dostęp do prowadzenia studiów przypadków dysleksji i rozwijają konstruktywne oraz pozytywne postawy i zachowania wobec młodych ludzi z dysleksją. Ponadto wolontariusze młodzieżowi pracujący w projekcie zwiększą swoją zdolność do rozwiązywania problemów za pomocą aplikacji cyfrowych. W ten sposób nasza grupa docelowa będzie miała możliwość wyrażenia wypowiedzi semantycznej, fonetycznej i technologicznej poprzez zróżnicowanie metod wyrażania się, poprzez rozwój i rozpowszechnianie takich projektów. Jednocześnie zbadanie koncepcji wielokulturowości znacznie ułatwi eliminację niewłaściwych zastosowań i ocen, które mogą być związane z marginalizacją naszej grupy docelowej. W wyniku wszystkich naszych działań zapewniona zostanie współpraca ponadnarodowa, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju zdolności i jakości instytucjonalnej.

 

Koordynator projektu:
  • CORUM IL MILLI EGITIM MUDURLUGU - Turcja

 

Partnerzy projektu:
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu - Polska
  • INDEPCIE SCA - Hiszpania
  • Mano Europa - Litwa
  • Tu F1rst Onlus - Włochy
Jak się z nami skontaktować:

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl

 

created by: Strony Internetowe Łódź