Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Szkolenie on-line dla nauczycieli i kadry akademickiej - Passion For Learning

« wróć

Metody włączające dla uczniów zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki
w środowisku cyfrowym

 

-Szkolenie on-line dla nauczycieli i kadry akademickiej-

 

 

Przedwczesne kończenie nauki (ang. „Early school leaving”, ESL) szeroko definiuje się jako zjawisko porzucania przez młode osoby formalnej edukacji przed ukończeniem szkolnictwa średniego drugiego stopnia. Ograniczenie tego zjawiska jest jednym z kluczowych haseł polityki Unii Europejskiej (UE).

 

Głównym założeniem szkolenia jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy kursantami z zakresu przedwczesnego kończenia nauki, określenie przyczyn leżących u podstaw tego zjawiska, a także skupienie się na metodach pracy
z uczniem mających na celu rozwój jego kompetencji psycho-społecznych i emocjonalnych. Drugim celem szkolenia jest podniesienie wiedzy nauczycieli w zakresie ICT, dzięki czemu będą mogli oni tworzyć treści e-learningowe, komunikować się, nauczać oraz dokonywać ewaluacji przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

 

Przewidywany program kursu:

Termin kursu: 1 i 2 grudnia 2020, godziny popołudniowe 

Narzędzie kursu:  platforma e-learningowa projektu, środowisko Moodle

Język kursu: angielski

Realizowane treści:

  1. Zrozumienie zjawiska wczesnego kończenia nauki.
  2. Zarządzanie klasą. Nauczanie i uczenie się w erze cyfrowej. Radzenie sobie z wyzwaniami zawodu. Nauczanie grup zróżnicowanych, w tym międzykulturowych.
  3. Edukacja emocjonalna na rzecz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki: interaktywne wskazówki dotyczące wdrażania Dydaktyki emocji w szkole.
  4. Wykorzystania platformy Moodle do komunikacji, nauczania i oceniania.

 

Na kurs zapraszamy nauczycieli szkół różnego szczebla, psychologów, pedagogów oraz nauczycieli akademickich.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: m.sujka@medyk.edu.pl  do dnia 25 listopada 2020.

Wszelkie pytania prosimy kierować również na ten adres mailowy m.sujka@medyk.edu.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

 


Udział w kursie jest bezpłatny. Wydawane są certyfikaty uczestnictwa.

 

Organizator:

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU

Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych

Łódź, ul. Piotrkowska 278

created by: Strony Internetowe Łódź