Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

SPORT SENSE - wydarzenia lokalne

« wróć

Lokalne wydarzenia sportowe w Polsce:

WSBINOZ zrealizował w sumie 3 imprezy sportowe, w których wzięło udział ponad 50 uczestników. Postanowiliśmy zorganizować dwie aktywności sportowe: Goalball oraz Nordic walking. Przed rozpoczęciem obu zajęć wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa, ale także przedstawiliśmy zasady każdej z aktywności. Zajęcia zostały zorganizowane w dwóch różnych szkołach:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu, ul. Parzęczewska 46., 95-100 Zgierz - zajęcia odbywały się w październiku i listopadzie 2021 roku, a monitorowała je Agnieszka Kubiak. Łącznie uczestniczyło w nich 30 młodych osób w wieku 13-24 lat, z lekką wadą wzroku i różnymi niepełnosprawnościami.
  2. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dębowej Górze, 96-116 Dębowa Góra - zajęcia "Szkolny Turniej w Piłce Nożnej" nadzorowały Jolanta Świderek i Dorota Maria Mozga. Działania przeprowadzono 13 czerwca 2022 r. przy łącznej liczbie 24 uczniów w wieku 7-14 lat, w tym 1 osoba niedowidząca.

 

Imprezy w w/w placówkach oświatowych zostały zorganizowane w celu propagowania gry w goalball jako skutecznego środka rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. Zarówno nordic walking jak i goalball mogą być wykorzystywane w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z dysfunkcją wzroku:

- zwiększenie włączenia społecznego osób z dysfunkcją wzroku do społeczeństwa

- rozwijać zwinność i koncentrację w grze,

- uczyć i uczyć się tolerancji i zrozumienia wobec osób z dysfunkcją wzroku,

- doskonalenie zmysłu słuchu,

- doskonalenie umiejętności pracy w zespole,

- uwrażliwienie na problemy osób słabowidzących i niewidomych,

- propagowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.

Goalball SOSz-W Zgierz Październik 2021

Nordick Walking - SOSz-W w Zgierzu Październik/Listopad 2021

Goalball - turniej szkolny SP Dębowa Góra

created by: Strony Internetowe Łódź