Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Podsumowanie projektu Spoti

« wróć

Z ostatnim dniem kwietnia kończymy 14 miesięczny projekt Spoti (Putting the "unheard gender" in spotlight, 2019-1-DE02-KA204-006446) zainicjowany i koordynowany przez niemiecką instytucję Gesellschaft für Inklusion und Soziale Arbeit.
Partnerstwo poszukiwało najlepszych praktyk w obszarze aktywizacji mężczyzn zarówno w projektach społecznych, socjalnych i wolontariacie ale również w podejmowaniu edukacji, która nie byłaby ukierunkowana na rozszerzanie jedynie umiejętności zawodowych.


Każda z biorących udział instytucji miała nieco inny profil działania. Wśród partnerów znalazły się organizacje społeczno-kulturalne, organizacje działające z uchodźcami czy emigrantami oraz instytucje kształcące na różnych poziomach. Cenne więc okazało się podejście każdego z partnerów do tematu i różne spojrzenia w zależności od kontekstów kulturowych i grup docelowych z którymi pracują poszczególni partnerzy.

 

Pandemia miała ogromny wpływ na realizację i sposób przeprowadzenia większości działań projektowych.
Z zaplanowanych międzynarodowych spotkań partnerskich fizycznie odbyło się tylko to rozpoczynające projekt w Atenach 2020 roku. Pozostałe miały miejsce online. Wszystkie działania LTT zaplanowane w Portugalii, na Sycylii i w Niemczech przeniesione zostały również do rzeczywistości wirtualnej. Spowodowało to ograniczenie możliwości bezpośredniego zaangażowania się w poszczególne działania ale miało też pozytywny aspekt - dodatkowi członkowie zespołów w poszczególnych instytucjach mogli wziąć w niech udział.


Podczas aktywności LTT mieliśmy okazję poznać profil działalności instytucji gospodarzy. Partnerzy dzielili się swoimi doświadczeniami i prezentowali opracowane praktyki - studia przypadku. Partnerstwo analizowało prezentowane przypadki i omawiało konteksty kulturowe z perspektywy płci.
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu opracowała i przedstawiła trzy przykłady dobrych praktyk, w tym:

 

  • Share The Care Foundation, działalność fundacji, która wydała przewodnika „50/50 to się wszystkim opłaca! Rola pracodawców w wyrównywaniu prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem” i na co dzień zajmuje się promocją podziału opieki nad dziećmi w rodzinach;
  • Fundacja Masculinum, działalność fundacji zajmującej się promocją pozytywnych, nowych wzorców męskości, wspieraniem mężczyzn w ich działaniach dla dobra rodziny, związku, relacji, społeczności itd.
  • własne praktyki w zakresie rozszerzenia oferty edukacyjnej i działań je promujących pod kątem studentów - mężczyzn.

Partnerzy projektu planują jego kontynuację, opracowanie nowych, jeszcze bardziej rozszerzonych przykładów i np. stworzenie przewodnika po dobrych praktykach w aktywizacji mężczyzn.

 

Instytucje partnerskie projektu Spoti:

  • CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E LO SVILUPPO SSOCIAZIONE (Włochy)
  • Asociatia Socio-Culturala "Sfantul Ioan Botezatorul" Berbesti (Rumunia)
  • SOCIAL ENTERPRISE PUZZLE (Grecja)
  • WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU
  • SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS (Hiszpania)
  • Gebze Halk Egitimi Merkezi (Turcja)
  • Cooperativa de Ensino Superior de Serviço Social (Portugalia)

created by: Strony Internetowe Łódź