Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Pierwsze kroki projektu SCALE

« wróć

Studenci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi są coraz liczniejszą grupą na uczelniach wyższych, a system edukacji i wykładowcy muszą sprostać ich potrzebom i wyjść na przeciw chęci zdobycia wykształcenia.

Między innymi dysleksja, dyskalkulia, autyzm ale również depresja czy ograniczenia sensoryczne będą obszarem badań przeprowadzanych w ramach projektu SCALE.

Przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu mieli przyjemność gościć na spotkaniu w University of Worcester w Wielkiej Brytanii, który jest koordynatorem projektu. Pozostałymi partnerami są AFORISMA societa' cooperativa A.FO.RI.S.MA. z Włoch oraz CECE - Confederacion Espanola de centros de ensenanza asosiacion C.E.C.E. z Hiszpanii.

University of Worcester ma ogromne doświadczenie w zakresie rozwiązań „włączających” i integracyjnych dla studentów z różnego rodzaju szczególnymi potrzebami. Wcześniej zaangażowany był w projekt SCIPS https://scips.worc.ac.uk/project/ do którego SCALE ma w znacznej części nawiązywać.

W ramach prac projektowych zidentyfikowane zostaną potrzeby wykładowców w zakresie pracy ze studentami o szczególnych potrzebach, oraz, co bardzo istotne wymienione zostaną stosowane w różnych instytucjach partnerskich praktyki dotyczące rozwiązywania istniejących problemów. Efektem współpracy ma być zestaw narzędzi on line służących wykładowcom.

created by: Strony Internetowe Łódź