Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Partnerzy projektu EXPERTISE spotkali się po raz czwarty

« wróć

EXPERTISE to projekt dotyczący wymiany praktyk w celu edukowania, rozpoznawania i szkolenia umiejętności sprzyjających zatrudnieniu. Realizowany w ramach programu Erasmus+.

Projekt rozpoczął się w październiku 2017 i będzie realizowany przez okres 24 miesięcy (do końca sierpnia 2019 r.).  Głównym koordynatorem jest hiszpańska instytucja Paula Montal, która we współpracy z ASPECT (Bułgaria), ACP (Grecja), VsIEduplius (Litwa), WSBiNoZ (Polska) i PROANDI (Portugalia) realizuje działania w zakresie rozwijania szeroko rozumianych kompetencji społecznych oraz kształtowania umiejętności identyfikowania potrzeb u trenerów/wychowawców/edukatorów pracujących z młodymi ludźmi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby o mniejszych możliwościach oraz ograniczonych perspektywach.  Działania są prowadzone tak aby zagwarantować młodym integrację społeczną i ułatwić poprzez szkolenia i adekwatną edukację wejście na rynek pracy. 

W ramach projektu,  w dniach 28-30 października 2018 r. w miejscowości Póvoa de Varzim (Portugalia),  odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie, organizatorem był partner portugalski - Proandi. W spotkaniu wzięli udział partnerzy z Grecji, Litwy, Portugalii, Polski, Hiszpanii oraz Bułgarii. Głównym celem było zapoznanie się z działalnością Proandi oraz praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą. Portugalski partner podzielił się fachową wiedzą na temat wykorzystywanych narzędzi w edukacji młodych ludzi. Uczestnicy spotkania w trakcie zorganizowanych warsztatów mieli okazję, wspólnie z uczniami Proandi, omówić zagadnienia dotyczące emocji, jak również poznać praktyczne znaczenie inteligencji emocjonalnej w odniesieniu do różnych sytuacji społecznych i środowisk funkcjonowania ludzi.

Jako przykład dobrej praktyki Proandi zaprezentowało metodę MOOD METER („miernik” rozpoznawania emocji), która daje możliwość rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji, dokonania oceny tych emocji i umiejętności zarządzania nimi w środowisku pracy. Narzędzie to może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach i być dostosowywane do określonych grup docelowych.

Kolejne spotkanie w ramach projektu oraz wymiana praktyk w zakresie rozwoju umiejętności intra i interpersonalnych odbędzie się w kwietniu br., a instytucją goszczącą będzie Eduplius z Litwy. Ostatnie, szóste spotkanie partnerskie w ramach projektu, którego organizatorem będzie WSBiNoZ,  zaplanowane jest w Polsce pod koniec maja 2018 r.   

Działania projektowe można na bieżąco śledzić:

na stronie Facebook  (https://www.facebook.com/expertiseproject/)

oraz na oficjalnej stronie projektu  (http://www.expertiseproject.eu/).

created by: Strony Internetowe Łódź