Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Pandemia a sektor opieki domowej

« wróć

Ogólnemu pogorszeniu koniunktury gospodarczej w wyniku globalnego kryzysu, jakim jak pandemia COVID-19, może towarzyszyć wzrost zapotrzebowania na pracowników opieki domowej.
Temat zwiększenia szans zatrudnienia osób o niskich umiejętnościach i kwalifikacjach w sektorze opieki domowej podejmuje projekt EMPOWER4EMPLOYMENT (2019-1-TR01-KA204-076960). Założenia projektowe są zgodne z wytycznymi opracowanymi przez WHO i ECDC. Projekt pomoże społecznościom zaspokoić potrzeby w zakresie związanym z zarządzaniem bezpieczną opieką domową oraz określi jakie kompetencje / umiejętności powinni posiadać pracownicy, aby byli w stanie wykonywać obowiązki związane z utrzymaniem opieki wysokiej jakości podczas pandemii takich jak COVID- 19.
Więcej o związkach opieki domowej z obecną sytuacją na blogu projektowym: https://bit.ly/2WIA67r

created by: Strony Internetowe Łódź