Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Międzynarodowe spotkania projektowe

« wróć

Drugie spotkanie partnerskie - Mediolan, Włochy

Partnerstwo projektu ACTIVE.U zorganizowało spotkanie projektowe we Włoszech w Mediolanie we wrześniu 2019 r. Partnerzy dyskutowali o skutecznych sposobach zbierania
informacji zwrotnej na temat dotychczas opracowanego prototypu. Koordynator CNAPEF przedstawił metodologię wykorzystaną do budowy prototypu oraz główne trudności w realizacji projektu.
trudności w jej realizacji. Każdy z partnerów wyraził również swoją opinię na temat
metodologii wykorzystywanej do prowadzenia warsztatów i głównych trudnościach
w ich realizacji. Kolejny ważny temat dotyczył sposobów upowszechniania przeprowadzonych działań i rezultatów uzyskanych w ramach projektu, a także organizacji lokalnych wydarzeń (uświadamiających) i lokalnych warsztatów (dla interesariuszy). Omówiono i zaplanowano także kolejne etapy projektu, w tym zbliżające się spotkanie międzynarodowe w Norwegii i w Polsce.

 

Trzecie spotkanie partnerskie - on-line

W dniu 8 czerwca 2021 roku odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu ACTIVE U z udziałem naszych partnerów z Portugalii, Włoch, Polski i Norwegii. Początkowo spotkanie miało się odbyć w Oslo, w Norwegii, ale ze względu na ograniczenia w podróżowaniu między krajami zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tego spotkania za pośrednictwem wideokonferencji.

Główne cele tego spotkania były następujące:

  • omówienie wyników warsztatów przeprowadzonych w każdym z krajów wchodzących w skład grupy roboczej;
  • wprowadzenie poprawek do prototypu - Promowanie włączania młodych NEETs poprzez sport i dla sportu (zob. wykorzystany dokument roboczy); 
  • zorganizowanie kolejnych działań do wykonania i produktów do osiągnięcia.

Czwarte spotkanie projektowe - Łódź, Polska

Podczas spotkania we wrześniu 2021 roku, które zostało zorganizowane w Łodzi przez WSBINOZ, partnerzy przeprowadzili końcową dyskusję na temat rezultatów uzyskanych podczas warsztatów przeprowadzonych przez różne organizacje uczestniczące w konsorcjum. CNAPEF zaprezentował ostateczne zmiany w zbudowanym prototypie oraz przedstawił broszurę ACTIVE U. Każda z organizacji podzieliła się informacjami na temat organizacji działań upowszechniających. 

Piąte spotkanie partnerskie - Oslo, Norwegia

Ostatnie spotkanie partnerskie zostało zorganizowane przez norweskiego partnera FURIM w listopadzie 2021 r. Podczas spotkania partnerzy przeprowadzili ostateczną dyskusję na temat zawartości broszury Active U. CNAPEF dokonał również analizy pracy wykonanej przez konsorcjum w trakcie realizacji projektu ACTIVE U. Ostatnim tematem podjętym przez partnerów była dyskusja na temat organizacji raportu końcowego projektu ACTIVE U. 

created by: Strony Internetowe Łódź