Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

FINE AT SCHOOL – spotkanie z władzami lokalnymi

« wróć

Problem przedwczesnego porzucania szkoły dotyczy wielu krajów Unii Europejskiej. W Polsce na chwilą obecną według danych zaczerpniętych z Eurobarometru 4,8 % młodych ludzi porzuca edukację, podczas gdy w Bułgarii, Włoszech czy Hiszpanii wartości te są znacznie wyższe i wynoszą odpowiednio 12,7 %, 14,7 % oraz 17,9 %. Wspólnie z partnerami reprezentującymi ww. kraje WSBINOZ realizuje projekt FAS – FINE AT SCHOOL, którego celem jest poprawa kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów oraz wdrażanie strategii przyczyniających się do zmniejszania ilości/odsetka młodych ludzi przedwcześnie kończących edukację. Projekt ten zakłada między innymi spotkania z władzami lokalnymi oraz specjalistami w celu wymiany doświadczeń oraz dokonania analizy, jakie kroki należy podejmować aby minimalizować to zjawisko.

Pierwsze z 5 zaplanowanych spotkań miało miejsce w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 9.06.2019. W gronie naszych specjalistów znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych m. Piotrkowa Trybunalskiego – Wicestarosta oraz konsultanci WODN (Piotrków Trb.) i przedstawiciele Rady Programowej PODNiDM (Pabianice).

created by: Strony Internetowe Łódź