Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

FINE AT SCHOOL - spotkanie partnerskie w Bułgarii

« wróć

W dniach 9 -10 kwiecień 2019 r. w Sofii odbyło się kolejne spotkanie partnerskie w ramach projektu FAS - FINE AT SCHOOL. Było to już trzecie spotkanie w ramach tej inicjatywy a instytucją goszczącą był partner bułgarski -ITIPIO. 

W trakcie dwudniowego spotkania partnerzy z Polski, Hiszpanii, Włoch oraz Bułgarii omówili wyniki przeprowadzonych badań, na podstawie których opracowany został Europejski Model Pedagogiczny dla Edukacji Włączającej. Podczas spotkania partner włoski zaprezentował platformę edukacyjną, na której zostaną zamieszczone materiały wypracowane w trakcie trwania projektu. Kolejnym ważnym punktem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących realizacji spotkań z nauczycielami oraz warsztatów dla rodziców, które wkrótce zostaną zrealizowane przez wszystkich partnerów.

Spotkania szkoleniowe dla nauczycieli mają zaangażować nauczycieli oraz trenerów szkolnych w ścieżkę edukacyjną, której celem jest dzielenie się doświadczeniami, opiniami i przemyśleniami w odniesieniu do europejskiego modelu pedagogicznego, jego praktyk i narzędzi opracowanych przez partnerstwo FAS. W trakcie spotkań nauczyciele zostaną poproszeni o dostosowanie praktyk i narzędzi do ich środowiska szkolnego, tworzenie nowych ścieżek dydaktycznych, tak aby mogły zostać one wdrożone do szkolnych programów nauczania w celu poprawy emocjonalnych i społecznych kompetencji uczniów oraz stworzenie środowiska uczenia się opartego na dydaktyce integracynej.

Warsztaty dla rodziców mają na celu wzbogacenie kompetencji wychowawczych rodziców, zgodnie z zasadą trójpodmiotowości oddziaływań: nauczyciele-rodzice-uczniowie. warsztaty będą składały się z trzech bloków tematycznych:

WARSZTAT NR 1 - Znacznie inteligencji emocjonalnej w rozwoju osobowości dziecka.

WARSZTAT NR 2 - Wiedza o inteligencji emocjonalnej - znaczenie dla szkoły.

WARSZTAT NR 3 - Rozwój pozytywnych umiejętności społecznych.

Kolejne, a zarazem ostatnie spotkanie partnerskie bedzie miało miejsce w 2020 roku we Włoszech.

 

created by: Strony Internetowe Łódź