Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Fine At School - konferencja podsumowująca projekt

« wróć

Konferencja podsumowująca projekt FINE AT SCHOOL

FINE AT SCHOOL

Projekt FINE AT SCHOOL ma na celu promowanie środków na rzecz zapobiegania przedwczesnego kończenia nauki i promocji różnorodności oraz wykorzystanie metod, które wzmacniają kompetencje emocjonalne uczniów w środowisku szkolnym.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że edukacja społeczna i emocjonalna przyczynia się do harmonijnych relacji, spójności i integracji społecznej, do pozytywnego nastawienia do różnorodności indywidualnej i kulturowej. Edukacja włączająca ceni różnorodność, mocno wierzy w wyjątkowy wkład każdego ucznia do klasy i jego / jej / ich potencjału, niezależnie od wszelkich wyzwań, jakie mogą napotkać, zapewniając wysokiej jakości metody pracy, interwencje pedagogiczne i wsparcie.  

Konferencja końcowa ma na celu podsumowanie, zidentyfikowanie i opracowanie najlepszych praktyk w zakresie waloryzacji i wykorzystania projektu i sieci FAS, poprzez połączenie wyników poszczególnych etapów projektów z szerszą społecznością i decydentami.

Podczas seminarium podsumowującego, eksperci, nauczyciele i władze publiczne zaprezentują działania zrealizowane w ramach partnerstwa projektu FINE AT SCHOOL, zachęcając do wymiany różnych podejść i praktyk oraz wykorzystania narzędzi do wdrażania strategii zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki i przeciwdziałanie temu zjawisku.

Prosimy o zarejestrowanie się na konferencję pod tym linkiem, w celu otrzymania dostępu do platformy Zoom. Konferencja jest prowadzona w języku angielskim. 

PROGRAM KONFERENCJI

created by: Strony Internetowe Łódź