Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Dobre praktyki w turystyce zrównoważonej

« wróć

W ramach projektu R.I.S.ToVET poszukiwaliśmy dobrych praktyk w zakresie turystyki zrównoważonej. Zarówno my, jak i nasi partnerzy z Włoch, Grecji, Belgii i Niemiec przeprowadziliśmy szereg wywiadów z właścicielami małych i średnich biznesów turystycznych oraz szukaliśmy informacji dostępnych w internecie.

Pierwsze wnioski wspólne dla wszystkich krajów partnerstwa, jakie udało się wyciągnąć z badania obejmują zarówno ofertę takich firm, jak i ich strategie działania. Warto podkreślić, że mówiąc o firmach z branży turystycznej mamy tu na myśli oprócz usług związanych z działanością noclegową również firmy bazujące na działalności gastronomicznej, ekspozycyjnej, przewodnickiej i wiele innych, które w branży znalazły swoje miejsce.


Większość zebranych dobrych praktyk najczęściej zawiera w swojej ofercie (oprócz podstawowej działalności np. noclegowej) również:
- działalność edukacyjną
- atrakcje, które charakteryzuje niewielki wpływ na środowisko, najczęściej na świeżym powietrzu (w duchu "slow")
- żywność lokalną i produkowaną we własnym zakresie
- rolnictwo ekologiczne.


Główną strategią działania staje się zintegrowanie działalności turystycznej z inną działalnością ekonomiczną np. z rolnictwem. Wówczas zwykłe działania związane z prowadzeniem gospodarstwa stają się działaniami - atrakcjami turystycznymi i w efekcie wzbogacają ofertę o możliwość doświadczenia (doświadczenie w turystyce jest wymieniane jako jeden z silniejszych trendów).


Ważne staje się również przekształcanie działań zwiększających świadomość ekologiczną w działalność turystyczną. Tu wymienić można zbieranie odpadów podczas trekkingu czy warsztaty upcyklingowe.
Następuje integracja tradycyjnych praktyk ze skupieniem się na dziedzictwie naturalnym z innowacyjnymi technologiami w energetyce, gospodarce wodnej i odpadowej, recyklingu/upcyklingu. Dla wielu podmiotów zrównoważony rozwój staje się marką samą w sobie.


Dla coraz większej rzeszy właścicieli biznesów turystycznych ma znaczenie odpowiednie szkolenie personelu i wchodzenie we współpracę z organizacjami pozarządowymi. Bardzo ważny staje się aspekt społeczny takich małych firm działających w duchu zrównoważonej turystyki, to jak lokalna społeczność może wpisać się w jej działanie poprzez zatrudnienie ale również dostawę dóbr i usług uzupełniających (tworzenie sieci kontaktów z lokalnymi dostawcami i/lub innymi przedsiębiorstwami turystycznymi, związek ze społecznościami lokalnymi).


Jedną z bardziej popularnych strategii jest również integracja zrównoważonego rozwoju i sportu (np. turystyka piesza, rowerowa, nurkowanie).


Niektóre z badanych podmiotów starają się osiągnąć pułap "zero waste" lub deklarują odejście od produktów jednorazowego użytku. Coraz ważniejsza staje się lokalna i/lub tradycyjna i/lub ekologiczna żywność i gastronomia.

 

Więcej o projekcie: R.I.S.ToVET

created by: Strony Internetowe Łódź