Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Ćwiczymy umiejętności życiowe w ramach LIKE

« wróć

Realizacja projektu LIKE jest w fazie testowania ćwiczeń przeznaczonych dla rozwoju tzw. "umiejętności życiowych". 

Nauczycielki we współpracy z rodzicami przeprowadzają specjalne zajęcia poświęcone rozwijaniu takich umiejętności jak krytyczne myślenie, kreatywność, asertywność, współpraca, przedsiębiorczość, rozwiązywanie konfliktów, planowanie itd. Zajęcia prowadzone są w oparciu o wstępną wersję podręcznika projektowego. Po fazie testów podręcznik zostanie ostatecznie zmodyfikowany w sposób uwzględniający uwagi wszystkich biorących udział w realizacji grup. 


Projekt LIKE zakłada naukę i rozwój tzw. "umiejętności życiowych" u dzieci ze szkół podstawowych celem uniknięcia zjawiska Early School Leaving czyli przedwczesnego opuszczania systemu nauki i edukacji. Czynniki, które powodują porzucenie systemu edukacyjnego, wynikają najczęściej ze słabych wyników oraz trudności w nauce i występują nierzadko od wczesnych lat szkolnych. Mogą wynikać również z nieodpowiedniego planowania czasu wolnego w połączeniu z ograniczonym zaangażowaniem w działania prowadzone w szkole. W niektórych przypadkach mają one związek ze słabymi umiejętnościami werbalnymi ucznia.

Umiejętność ciągłego i samodzielnego uczenia się przez całe życie jest wymieniana jako podstawowy warunek włączenia społecznego. Stawia to przed szkołą zadanie dostarczenia uczniom odpowiednich narzędzi intelektualnych, ale także przekonań i umiejętności samoregulacji również na resztę życia. Nabywanie "life skills" ma w tym pomóc.

created by: Strony Internetowe Łódź