Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

AVCTIVE.U - spotkania i warsztaty

« wróć

Projekt #Active.U ma umożliwiać młodym ludziom zdobywanie nowych umiejętności i uczenia się, poznawanie własnych możliwości na przyszłość poprzez sport i edukację nieformalną, aby stworzyć strategię integracji społecznej opartej na sporcie i promowaniu europejskich wartości społecznych z nim związanych.
W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów lokalnych, które kierowaliśmy do lokalnych stowarzyszeń działających w zakresie integracji społecznej, wychowania fizycznego i sportu oraz młodzieży, klubów sportowych, stowarzyszeń prywatnych lub publicznych, szkół a także wolontariuszy działających przy różnych stowarzyszeniach i organizacjach.

1. Spotkanie z wolontariuszami w siedzibie WSBINOZ w czerwcu 20219 roku. Podczas spotkania przedstawiliśmy ogólną ideę projektu, jego cele i założenia. Przedstawione zostało partnerstwo w projekcie. W trakcie spotkania przeprowadziliśmy również dyskusję na temat NEETs w Polsce i potrzeby tworzenia rozwiązań zachęcających ich do dalszej edukacji i poszukiwania pracy.
Agenda spotkania:
10:00 - powitanie uczestników, podpisanie listy obecności.
10:15 - prezentacja partnerstwa
10:30 - przedstawienie głównych założeń i celów oraz oczekiwanych rezultatów
11:00 - NEETs w Polsce
11:15 - otwarta dyskusja

 

2. Spotkania indywidualne z trenerami sportowymi, szkoleniowcami i instruktorami organizowane w Zgierzu - listopad-grudzień 2020 r., łącznie 7 uczestników.

Porządek spotkania:
10:00 - powitanie uczestników, podpisanie listy obecności.
10:15 - prezentacja partnerstwa
10:30 - przedstawienie głównych założeń i celów oraz oczekiwanych rezultatów
11:00 - prezentacja prototypu
11:15 - otwarta dyskusja i zbieranie informacji zwrotnych na temat proponowanego modelu/prototypu.

 

3. Konferencja na temat przemocy rówieśniczej - listopad 2021 - zorganizowana w obiektach WSBINOZ - liczba uczestników ogółem ok. 60 osób, liczba uczestników podczas indywidualnego omawiania projektu -11 osób. Podczas sesji indywidualnych uczestnicy zostali poinformowani o: partnerstwie, głównych celach i założeniach oraz oczekiwanych rezultatach projektu ACTIVE.U, prezentacji prototypu, zbieraniu informacji zwrotnych na temat proponowanego modelu/prototypu.

 

4. Spotkanie z wolontariuszami, instruktorami sportu w grudniu 2021 roku - zorganizowane w obiektach WSBINOZ - łączna liczba uczestników 15 osób. Podczas spotkania uczestnicy zostali poinformowani o: partnerstwie, głównych celach i założeniach oraz wypracowanych rezultatach projektu ACTIVE.U, prezentacji finalnego prototypu.

 

5. Spotkania indywidualne z nauczycielami, nauczycielami wychowania fizycznego w Zgierzu - grudzień 2021 - liczba uczestników łącznie 14 osób. Podczas spotkań indywidualnych uczestnicy zostali poinformowani o: partnerstwie, głównych celach i założeniach oraz wypracowanych rezultatach projektu ACTIVE.U, zaprezentowano finalny prototyp.

 

created by: Strony Internetowe Łódź