Rekrutacja trwa!

więcej

Psychologia

więcej

Prawo

więcej

Kryminologia

więcej
Studia podyplomowe
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej
Przeniesienie z innej uczelni
więcej

Wizyta studentów w zakładzie karnym

« wróć

W dniu 11.04.2016 r. studenci kierunku Pedagogika WSBiNoZ w Łodzi brali udział w zajęciach dydaktyczno-hospitacyjnych na terenie dwóch zakładów karnych tj. Zakładu Karnego nr 1 i nr 2 w Grudziądzu. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanych ze studentami w roku akademickim 2015/2016 przedmiotów: Metodyka wychowania resocjalizującego, Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacjioraz Systemy resocjalizacyjne i penitencjarne. Celem tych zajęć było zapoznanie studentów z funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej i jej strukturą organizacyjną, warunkami pracy personelu więziennego oraz problemami występującymi w realizacji oddziaływań psychokorekcyjnych z osobami przebywającymi w warunkach izolacji więziennej. Ponadto studenci mieli możliwość spotkania z kadrą penitencjarną oraz skazanymi.

 

Zajęcia te dały studentom możliwość zweryfikowania posiadanej już wiedzy z w/w przedmiotów na przykładzie konkretnego  zakładu karnego. Szczególnie ważne dla studentów były wypowiedzi funkcjonariuszy Służby Więziennej zaangażowanych do prowadzenia zajęć na temat swoich podopiecznych. Szeroko komentowane przez studentów było spotkanie z recydywistami penitencjarnymi – pacjentami oddziału terapeutycznego w ZK nr 2 w Grudziądzu oraz wizyta w Domu Matki i Dziecka w ZK nr 1 Grudziądzu.

 

Dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu było to cenne doświadczenie, do którego z pewnością będą się jeszcze wielokrotnie odwoływać w toku studiów. Ponadto zajęcia przeprowadzane na terenie jednostek penitencjarnych mają także wpływ na wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej naszych studentów. 

 

Uczelnia planuje nawiązanie stałej współpracy z Zakładami Karnymi nr 1 i nr 2 w Grudziądzu – zatem już wkrótce ćwiczenia, wykłady i warsztaty realizowane na terenie tych jednostek penitencjarnych będą stałym punktem w programie studiów kierunku Pedagogika.

 

dr Dorota Kanarek-Lizik

created by: Strony Internetowe Łódź