Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Sesja egzaminacyjna TYLKO online

« wróć

Szanowni Studenci,

 

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że wszystkie zajęcia dydaktyczne do końca semestru letniego oraz sesja egzaminacyjna, czyli wszystkie egzaminy oraz zaliczenia, na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, w roku akademickim 2019/2020 odbędą się ONLINE.

 

Co musicie wiedzieć?

 

Do końca semestru letniego zajęcia dydaktyczne odbywają się online.

 

Termin sesji nie ulega zmianie i rozpocznie się 1 czerwca 2020 r.

 

Co najmniej na siedem dni przed terminem egzaminu egzaminator umieści na Platformie Moodle szczegółowe informacje na temat formy przeprowadzenia egzaminu oraz wykorzystywanych narzędzi.

 

Zaliczenia i egzaminy odbędą się z wykorzystaniem Platformy Moodle oraz usługi Microsoft 365, w tym Microsoft Teams w przypadku egzaminów i zaliczeń ustnych.

 

Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail, ponieważ do końca maja studenci otrzymają z Uczelni wiadomość z dostępem do usługi Microsoft 365, w tym do usługi Microsoft Teams.

 

Egzamin ustny jest rejestrowany w formie nagrania obrazu oraz dźwięku. Nagranie jest usuwane po upływie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia.

 

Przypominamy także, że praktyki zawodowe mogą być realizowane do końca semestru, czyli do 30.09.2020 r.

 

Termin sesji:

 

Studia stacjonarne – wszystkie kierunki

 

 

Semestr letni

Sesja egzaminacyjna

01.06.2020 – 14.06.2020

Wakacje zimowe/letnie

15.06.2020 – 31.08.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

01.09.2020 - 13.09.2020

 

Studia niestacjonarne (w tym online) - wszystkie kierunki

 

 

Semestr letni

Sesja egzaminacyjna

15.06.2020 - 28.06.2020

Wakacje zimowe/letnie

29.06.2020 - 31.08.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

01.09.2020 - 13.09.2020

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorami ds. e-learningu dla poszczególnych kierunków.

 

WAŻNE:

 

Prosimy  zapoznanie się z załączonym Zarządzeniem Rektora w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/2020.

 

 

 

created by: Strony Internetowe Łódź