Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Rada Pracodawców

« wróć

W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi powołano Radę Pracodawców. W jej skład weszli prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele łódzkich firm z różnych branż oraz władze Uczelni.

 

Na pierwszym, inaugurującym spotkaniu, które odbyło się 29 stycznia 2020 r., przedstawiono założenia powstania Rady oraz wybrano Przewodniczącego, którym został dr Leszek Kuras – dyrektor ds. jakości i rozwoju kliniki Medical Magnus.

 

Celem Rady jest współpraca z Uczelnią w zakresie modelowania procesów kształcenia, opiniowanie programów studiów i treści zajęć w taki sposób, aby odpowiadały one na zapotrzebowanie rynku pracy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu członków Rady studenci WSBiNoZ zyskają cenne kompetencje, które pozwolą im bez problemu znaleźć zatrudnienie po ukończeniu studiów. Dodatkowo misją Rady Pracodawców jest zintegrowanie środowiska nauki ze sferą praktyki życia gospodarczego, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia.

 

Podczas spotkania inaugurującego podjęto dyskusję na temat współczesnych oczekiwań pracodawców oraz oczekiwań pracowników. Rozmawiano także o perspektywach zawodowych absolwentów uczelni wyższych w Polsce. Bartosz Rzętkiewicz – Wiceprezes Zarządu Strefa Edukacji sp. z o.o., przytoczył ciekawe badania przeprowadzone w firmach, z których wynika, że pracę zdobywa się dzięki kompetencjom zawodowym, natomiast traci poprzez brak kompetencji społecznych.

 

- Młodzi ludzie często nie potrafią pracować w grupie, w zespole. Brakuje im umiejętności gospodarowania czasem, czy rozwiązywania konfliktów. Dużym problemem jest brak kompetencji interpersonalnych – mówił Prezes Rzętkiewicz.

 

Viola Grabska – dyrektor łódzkiego oddziału Biura Tłumaczeń Lidex zwróciła uwagę, że absolwenci nie są w ogóle przygotowani się do procesu rekrutacji.

 

- Nie potrafią poprawnie pisać, ładnie wypowiadać się, a co więcej najzwyczajniej kłamią o zdobytym wykształceniu bądź umiejętnościach, brakuje im podstaw kultury i etyki w biznesie – wymieniała Dyrektor Grabska. – Jednocześnie mają duże wymagania i oczekiwania finansowe.

 

Zwrócono także uwagę na ogromną wartość zajęć praktycznych oraz pracy metodą projektową, dzięki którym studenci już podczas nauki mogą zdobyć doświadczenie. Członkowie Rady wyszli z inicjatywą organizowania na Uczelni spotkań z udziałem przedstawicieli firm, dzięki którym studenci będą mogli poznać oczekiwania przyszłych Pracodawców i nawiązać pierwsze kontakty biznesowe.

 

dr Leszek Kuras zaproponował włączenie do programu kształcenia, na wszystkich kierunkach studiów, przedmiotu dotyczącego przygotowania do rynku pracy i doradztwa zawodowego. Na takich zajęciach studenci mogliby uczyć się komunikacji i autoprezentacji, etyki biznesu, podstaw przedsiębiorczości oraz rozwijać kompetencje interpersonalne i społeczne. Pierwsze spotkanie Rady Pracodawców zakończyło się wspólną deklaracją aktywnego działania i dalszej współpracy na rzecz zwiększania perspektyw zawodowych absolwentów WSBiNoZ.

 

Rada Pracodawców

 

Przewodniczący Rady

dr Leszek Kuras Dyrektor ds. jakości i rozwoju kliniki Medical Magnus

 

Członkowie Rady

 

  1. Katarzyna Blachowska - Certyfikowany Coach Językowy, właściciel Centrum Szkoleniowego Concepti
  2. Stanisław Banaszek - Prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – oddział w Piotrkowie Trybunalskim
  3. Detelina Golańska – Właściciel Deteline Make Up
  4. Viola Grabska - Dyrektor Biura Tłumaczeń Lidex – oddział w Łodzi
  5. Izabella Łaba – Waszczykowska – Radca Prawny
  6. Aleksandra Mysiakowska – Pełnomocnik Kanclerza ds. relacji zewnętrznych WSBiNoZ
  7. Michał Orski – Kanclerz WSBiNoZ
  8. Przemysław Pirek – Wicekanclerz ds. finansowych WSBiNoZ
  9. Bartosz Rzętkiewicz - Wiceprezes Zarządu Strefa Edukacji Sp z o.o.
  10. Prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop - Rektor WSBiNoZ w Łodzi

created by: Strony Internetowe Łódź