Start rekrutacji!

więcej

Pracownia VR

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej
Kryminologia
więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Kosmetologia na "szóstkę"!

« wróć

Z wielką satysfakcją i przyjemnością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi KOSMETOLOGIA ocenę POZYTWYNĄ na najdłuższy możliwy okres, czyli 6 lat!

 

Komisja PKA bardzo wnikliwie skontrolowała kierunek KOSMETOLGIA biorąc pod uwagę 10 kryteriów: program studiów, jego realizację, w tym metody i organizację zajęć, rekrutację, kompetencje i doświadczenie kadry akademickiej, infrastrukturę uczelni, współpracę z otoczeniem zewnętrznym, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju i wejściu na rynek pracy, dostęp studentów do informacji o studiach oraz politykę jakości.

 

Wszystkie kryteria uznano za spełnione!

created by: Strony Internetowe Łódź