Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Konkurs wiedzy i umięjętności z masażu

« wróć

W dniach 06-07 kwietnia 2019 roku w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi  odbył się I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności z Masażu.

W konkursie uczestniczyli uczniowie wydziału technik masażysta i studenci wydziału fizjoterapii, szkół i uczelni z całej Polski.

 

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu medycznego, sportowego, higieniczno-kosmetycznego.

 

Konkurs przebiegał w dwóch  etapach. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu, złożonego z 50 pytań zamkniętych, dotyczących wiedzy z zakresu masażu. Do pierwszego etapu przystąpiło 25 uczestników.  Sześcioro uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów zakwalifikowało się do etapu drugiego - praktycznego.

 

Etap praktyczny polegał na wykonaniu zabiegu masażu leczniczego w oparciu o opis przypadku. Ocenie podlegało sześć rezultatów uwzględniających wykonanie masażu pod względem merytorycznym, zgodnie z tokiem zabiegu.

 

Laureatami konkursu zostali:

 

I MIEJSCE: Wojciech Gołębiewski – Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie

II MIEJSCE: Filip Adam Heinrich – Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

III MIEJSCE: Patryk Samek – Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu

IV MIEJSCE: Piotr Marciniak - Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu

V MIEJSCE: Piotr Kubiak – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusz Piaseckiego  w Poznaniu

VI MIEJSCE: Sara Orłowska - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusz Piaseckiego w Poznaniu

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i zaświadczenia uczestnictwa w konkursie.

 

Głównym organizatorem konkursu była Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

 

Patronat naukowy objęli:

prof. nzw. dr hab. Jan Szczygielniak – Konsultant Krajowy z Fizjoterapii,

prof. nzw. dr n. med.. Wiesław Tomaszewski, 

prof. nzw. dr hab. Anna Cabak,

mgr Heryk Pawlak,

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii  Oddział Łódź,

Collegium Masażu Medycznego przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

 

Patronat medialny objęli:

Agencja Wydawnicza Medsportpress Sp.z.o.o,

Leksykon masażu. Klub „Ludzie masażu”,

Firma Habys Sp.z.o.o,

Firma Lurgus

 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, których fundatorami byli:

Rektor Wyższej Szoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – prof. nzw. dr Teresa Janicka-Panek

Konsultant Krajowy z Fizjoterapii- prof. nzw. dr hab. Jan Szczygielniak

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – dr n. med. Marek Kiliański

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich – Mieczysław Nowicki

Agencja Wydawnicza Medsportpress Sp.z.o.o- prof. nzw. dr n. med.. Wiesław Tomaszewski, 

Firma Habys Sp.z.o.o,

 Firma Lurgus

Firma BTL Sp.z.o.o Warszawa

Firma Zimny Auto Sp.z.o.o Łodź

Wydawca LNE Polska: Beauty In Sp. z.o.o Press s.k. Łódź

Drukarnia POZKAL Inowrocław

Uzdrowisko Solanki Inowrocław

created by: Strony Internetowe Łódź