Rekrutacja trwa!

więcej

Psychologia

więcej

Prawo

więcej

Kryminologia

więcej
Studia podyplomowe
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej
Przeniesienie z innej uczelni
więcej

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

« wróć

Rektor, Senat, studenci oraz zaproszeni goście 30 września 2016 r. uroczyście zainaugurowali nowy rok akademicki 2016/2017 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

 

Uczelnia, która świętuje 10-lecie swojego istnienia ma powody do dumy: właśnie uzyskała uprawnienia do kształcenia na studiach magisterskich na kierunku Dietetyka, oferując unikatowe specjalności: dietetyka wieku dziecięcego, żywienie kliniczne, dietetyka sportowa oraz psychodietetyka.

 

Życzenia dalszego rozwoju Uczelni i sukcesów złożyli władzom oraz studentom: dr Robert Mordaka Prezes Centrum Medycznego Szpitala św. Rodziny w Łodzi, Dariusz Magacz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Magdalena Stefaniak z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

 

W swoim przemówieniu Rektor Uczelni prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka Panek szczególne słowa skierowała do studentów I roku, zachęcając do pogłębiania wiedzy, aktywnej działalności w samorządzie studentów oraz korzystania z platformy e-learningowej, którą Uczelnia wprowadza od  nowego roku akademickiego.

 

Podczas uroczystości wyróżniono i podziękowano pracownikom, którzy w minionym roku akademickim w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju Uczelni. Dyplomy od władz WSBiNoZ odebrali:

 

Prof. dr hab. Barbara Kamer Prodziekan ds. kierunku dietetyka
Dr Anna Sztekmiller –Szymańska Pełnomocnik Kanclerza ds. Organizacji Studiów na kierunku dietetyka
Dr Katarzyna Malinowska
Monika Łuczak
Agnieszka Skwirowska
Aleksandra Mysiakowska
Magdalena Kubiak
Katarzyna Broż
Żaneta Włochyńska

 

Zgodnie z tradycją podczas inauguracji reprezentanci kierunków: pedagogiki, kosmetologii oraz dietetyki odebrali indeksy i złożyli ślubowanie.

 

Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny przygotowany przez  prof. dr hab. Małgorzatę Jagodzińską "Promocja zdrowia i styl życia jako wyznaczniki bezpieczeństwa zdrowotnego współczesnego człowieka".

created by: Strony Internetowe Łódź