Przedłużenie rekrutacji!

więcej

Psychologia

więcej

Prawo

więcej

Kryminologia

więcej
Studia podyplomowe
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej
Przeniesienie z innej uczelni
więcej

Gdzie znajdziesz pracę po Detektywistyce?

« wróć

Trwa rekrutacja na nowy kierunek studiów w WSBiNoZ: Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością: Detektywistyka i wywiad gospodarczy.

Studiowanie specjalności umożliwi zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, zasad wykonywania zawodu detektywa i prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług detektywistycznych. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką świadczenia usług detektywistycznych w obszarach: spraw kryminalnych (zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, ujawniania przestępstw przeciwko mieniu), prowadzenia działalności gospodarczej (sprawdzanie wiarygodności kontrahentów, sposobów ustalania składników majątku dłużników), spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Absolwenci tego kierunku znajdą pracę :

  • na stanowiskach wykonawczych i analitycznych w: służbach specjalnych, służbach policyjnych, inspekcjach i strażach,
  • w komórkach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa państwa,
  • w wewnętrznych służbach ochronnych,
  • w wymiarze sprawiedliwości,
  • jako konsultanci i eksperci w zakresie kształtowania bezpiecznej przestrzeni np. na rzecz administracji miejskiej, osiedlowej, samorządowej,
  • w specjalistycznych wydawnictwach medialnych i wszystkich typach mediów masowych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym oraz organizacjach społecznych i fundacjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym.
  • Dodatkowo w ramach proponowanej specjalności „Detektywistyka i wywiad gospodarczy” absolwenci będą mogli podjąć pracę jako detektywi w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych, oraz firmach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, w tym organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy, mienia  i służby (agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska, firmy ochrony, jednostki administracji rządowej i samorządowej).
  • własna działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia usług detektywistycznych.

created by: Strony Internetowe Łódź