Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Egzaminy dyplomowe ONLINE

« wróć

Szanowni Studenci,

 

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2019/2020 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi  odbędą się ONLINE.

 

Co musicie wiedzieć?

 

Do przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym zostanie wykorzystana usługa Microsoft Teams (narzędzie dostępne w ramach usługi Office 365).

 

Egzaminy odbędą się w formie zdalnej – w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams.

 

Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail, ponieważ do końca maja studenci otrzymają z Uczelni wiadomość z dostępem do usługi Microsoft 365, w tym do usługi Microsoft Teams.

 

Student nie musi fizycznie składać pracy dyplomowej w Dziale Obsługi Studenta. Za termin złożenia pracy dyplomowej uznaje się termin jej zaakceptowania przez promotora w systemie JSA (Jednolity System Anyplagiatowy).

 

Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego jest przesłanie do Działu Obsługi Studenta na adres dzialstudenta@medyk.edu.pl wymaganych dokumentów (czytaj § 4 Zarządzenia Rektora).

 

O terminie egzaminu Dział Obsługi Studenta zawiadamia mailowo studenta oraz członków komisji.

 

Po ustaleniu terminu egzaminu przewodniczący komisji tworzy w kalendarzu w usłudze Microsoft Teams spotkanie pt. „Egzamin dyplomowy [imię, nazwisko i (numer albumu studenta)]”, na które zaprasza w roli wymaganych uczestników studenta oraz pozostałych członków komisji. Uczestnicy potwierdzają niezwłocznie za pomocą usługi Microsoft Teams otrzymanie zaproszenia.

 

Na początku egzaminu, przed częścią merytoryczną, przewodniczący komisji wyjaśnia studentowi kwestie techniczne związane z przebiegiem egzaminu.

 

Przed zakończeniem egzaminu przewodniczący komisji poinformuje studenta o terminie ogłoszenia wyniku egzaminu oraz sposobie, w jaki ono nastąpi.

 

Przebieg egzaminu dyplomowego rejestruje się w formie nagrania obrazu i dźwięku.

 

Jeśli student nie może przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie przesyła wraz z usprawiedliwieniem prośbę o wyznaczenie jego nowego terminu do Działu Obsługi Studenta.

 

WAŻNE:

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonym Zarządzeniem Rektora w sprawie trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

created by: Strony Internetowe Łódź